Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

โนราชูวังเวง

 

 

 

 

       

        ชูวังเวง เป็นตำนานเล่าถึงความอาถรรพณ์ของโนราชูแห่งจังหวัดภูเก็ต ที่จบชีวิตด้วยฝีมือเจ้าเมือง อย่างน่าอนาถ ซึ่งคนรุ่นเก่าเล่าสืบต่อกันมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

        นางชุม ฤกษ์ถลาง บุตรีของพระยาถลาง (ฤกษ์)ได้เล่าตำนานเรื่องนี้ว่า

        มีโนราคนหนึ่ง ชื่อ ชู ว่างดงามและเสียงไพเราะมาก จนมีผู้ให้ชื่อว่า “ชูวังเวง” ชูวังเวงได้ลงกาจับหลัก (ดู กาจับหลัก) ไว้ที่ฟันซี่หนึ่ง ถ้ายิ้มให้ใครแล้วคนนั้นก็ต้องหลงรัก โดยเฉพาะเพศตรงข้าม แล้วอาจเกิดอาการถึงขั้นคลั่งไคล้ โนราชูก็รู้ในข้อนี้ จึงเอาสำลีปิดฟันซี่นั้นเสมอเมื่อออกรำ

        จากการที่โนราชูลงเสน่ห์กาจับหลักนี้เอง ที่ต้องทำให้ชีวิตตัวเองและคณะ ต้องจบลงอย่างน่าอนาถ

        มีเรื่องเล่าว่า วันหนึ่ง ภรรยาน้อยคนโปรดของของเจ้าเมืองถลาง ไปดูโนราชู แล้วเห็นโนราชูออกรำ โดยเอาสำลีปิดฟันซี่ที่ลงเสน่ห์กาจับหลักไว้ ฝ่ายภรรยาน้อยเจ้าเมืองคนนั้นก็ได้สบประมาทว่า ถึงฟันซี่นั้นไม่ปิดสำลี ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น โนราชูเมื่อได้รู้ถึงคำสบประมาทนั้น ก็ถอดสำลีที่ปิดออกเสีย แล้วโปรยยิ้มไปยังภรรยาน้อยเจ้าเมือง เมื่อภรรยาน้อยเจ้าเมืองเห็นเข้า ถูก นะจังงังจากเสน่ห์กาจับหลัก ก็หลงรัก โนราชูไปแสดงที่ไหน ภรรยาน้อยเจ้าเมืองคนนั้นก็ตามไปดูทุกครั้ง ทำให้เจ้าเมืองถลางโกรธโนราชูมาก จึงคิดฆ่าเสีย โดยให้ขุดหลุมใหญ่และลึก แล้วเอาขวากแหลมคม ปักไว้ในหลุมที่ขุดนั้นจนเต็ม แล้วสร้างโรงโนราครอบหลุมนั้น พื้นโรงโนราทำเป็นกระดานกล ถ้ากระตุกเชือกเมื่อไร กระดานปูโรงทั้งโรงจะพลิกคว่ำลง เมื่อเตรียมสถานที่เสร็จแล้ว เจ้าเมืองให้คนไปรับคณะโนราชูมาแสดง ที่บนโรงนั้น พอโนราชูออกรำ ก็ให้คนกระตุกเชือกให้พื้นโรงพลิกลง โนราทั้งคณะก็ตกลงไปในหลุมขวากที่ดักไว้ ปรากฏว่าตายเกือบหมด เหลือเพียงคนแสดงเป็นตาพรานคนเดียว ที่หนีรอดไปได้ ฝ่ายเจ้าเมืองก็ให้คนฝังกลบหลุมนั้นเสีย

        ในเวลาต่อมา ด้วยความศักดิ์สิทธิ์และความอาถรรพณ์ของโนราชู ทำให้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น รวมทั้งผู้ที่สัญจรไปมาใกล้โรงโนราชู ในเวลาค่ำคืนจะได้ยินเสียงการบรรเลงดนตรีโนรา และการขับบทอย่างชัดเจน แต่ไม่ปรากฏเจ้าของเสียง บางครั้งได้ยินเสียงดนตรีโนรา ลอยตามลมมาจากบริเวณนั้น เสียงที่เกิดขึ้นดังกล่าว เป็นที่ร่ำลือของผู้คนไปทั่วนับเป็นเวลาหลายปี จนกระทั่งความเจริญได้เข้าไปสู่เมืองภูเก็ต มีรถราและผู้คนมากขึ้น ทำให้เสียงที่เคยได้ยินหายไป คงเหลือแต่สิ่งที่เล่าต่อสืบกันมา จนกระทั่งถึงปัจจุบัน (จร.สด.)

คัดลอกจาก

“ชูวังเวง” (๒๕๒๙) สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๒๙ เล่ม ๓ หน้า ๑๐๔๗ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา

****

หมายเหตุ

สมัยยังเด็ก ผมชอบไปเที่ยวบ้านเหรียง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง หรือ บ้านเคียน ซึ่งเป็นบ้านเดิมของป๋าจอด แก่นตะเคียน บิดาของผม ปู่ผมเรียก กงสุ้น (แซ่หลิม) แก่นตะเคียน ส่วนย่าคือ ย่าเขียว ประทีป ณ ถลาง ช่วงปิดเทอมทุกปีตอนเรียนอยู่ชั้นประถม มักไปนอนบ้านอาอาที่บ้านเหรียง บ้านพรุจำปา บ้านพรุสมภาร บ้านนาม่วง บ้านนอก(บ้านนานอก) ไปเยี่ยมญาติบ้านดอน  

        เหล่าบรรดาญาติ ต่างก็เล่าตำนานตาชูวังเวง ซึ่งผมก็ชอบฟังอยู่แล้ว แถมยังบอกถึงสถานที่ที่ตั้งโรงโนราด้วย ญาติบางคนเล่าถึงเสียงดนตรีโนราชูที่ลอยมาตามลม สมัยก่อนไม่ว่าโรงโนราหรือโรงหนังตะลุง มักสร้างตามทุ่งนาที่เป็นโคกหรือชายป่า ไม่ได้สร้างในหมู่บ้าน โรงโนราตาชูวังเวง ญาติเล่าว่า อยู่บริเวณริมถนนสวนยางพารา ด้านขวามือแยกทางเข้าบ้านเหรียงกับถนนเทพกระษัตรี เยื้องกับทางเข้าวัดนาในหรือวัดพระทอง สมัยนั้นถนนเข้าบ้านเหรียง เป็นถนนดินลูกรังบางส่วนเป็นโคลนตม ชาวบ้านมักเดินทางลัด ตัดสวนยางพาราหรือคันนา จำได้ว่าเวลาเดินผ่านบริเวณนั้น มักนึกถึงโนราตาชูวังเวง คงเป็นเพราะเป็นเรื่องเล่าที่ค่อนข้างสุดโหดน่ากลัว เรื่องหนึ่งสำหรับเด็ก

***

สมบูรณ์ แก่นตะเคียน  ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

 

***

ต้องการทราบรายละเอียด เกี่ยวกับเรื่อง  “โนรา”

ไปหาอ่านได้ที่ห้องสมุดใหญ่

 

“โนรา” (๒๕๒๙) สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๒๙ เล่ม ๕ หน้า ๑๘๐๔ – ๑๘๒๖ สถาบันทักษิณคดีศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา

***

 

ภาพประกอบ

จาก

อินเทอร์เน็ต

และ

สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๒๙

****

 

 

 

 

 

 

 

 

*****

          

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง