Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

หลวงนรินทร์บริรักษ์ ( ดิษฐ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต )

 

        หลวงนรินทร์บริรักษ์ ( ดิษฐ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ) เป็นอีกท่านหนึ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองทุ่งคาหรืออำเภอเมืองภูเก็ต ให้เจริญรุ่งเรือง ตั้งแต่ปลายรัชกาลที่ ๕ ถึงต้นรัชกาลที่ ๖ จนได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นที่ “หลวง”  คนในเมืองทุ่งคาเรียกท่านว่า “ท่านหลวงรินทร์” ส่วนญาติเรียกท่านว่า “หลวงตาดิษฐ์”

        หลวงนรินทร์บริรักษ์ เป็นบุตรคนที่ ๓ ของพระภูเก็ตโลหเกษตรารักษ์ ( แก้ว รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ) เจ้าแขวงเมืองภูเก็ต มารดาไม่ปรากฏนาม ท่านมีพี่น้อง คือ พี่ชายคนโต พระยาวิชิตสงคราม ( ทัต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ) คนที่ ๒ นายบุตร (บุศร) รัตนดิลก ณ ภูเก็ต   คนที่ ๓ หลวงนรินทร์บริรักษ์ ( ดิษฐ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต )  คนที่ ๔ หลวงราชรองเมือง ( คง รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  ) คนที่ ๕ ไม่ทราบนาม คนที่ ๖  ไม่ทราบนาม คนที่๗ นายร้อยโทเจิม รัตนดิลก ณ ภูเก็ต คนที่ ๘ พระรัตนดิลก ( เดช รัตนดิลก ณ ภูเก็ต )

        ชีวิตครอบครัวหลวงนรินทร์บริรักษ์ ท่านมีภรรยา ๗ คน ภรรยาคนที่หนึ่งไม่ทราบชื่อมีบุตรสาวชื่อนางชื่น ภรรยาคนที่สองไม่ทราบชื่อ มีบุตรธิดาคือ ขุนเขตขันธ์ภักดี(แนบ) หลวงประสานสรรพเหตุ(เอี๋ยว) นายแดง ภรรยาคนที่สาม ไม่ทราบชื่อมีบุตรชื่อนายรุ่ง ภรรยาคนที่สี่ไม่ทราบชื่อมีบุตรชื่อ รองอำมาตย์ตรีเอียด ภรรยาคนที่ห้าชื่อนางปี๊ด กระบี่ทอง มีบุตรธิดาคือ นายศักดิ์ ภรรยาชื่อนางเปี่ยม ณ นคร และนางวัน ณ นคร นายผัน นางนัดสามีชื่อขุนนรกรรมบริรักษ์(อาภรณ์ศิริ) นายผิน ภรรยาคนที่หกชื่อนางบัว มีบุตรธิดาคือ นางชม นายตรี นางเชียร และภรรยาคนที่เจ็ดไม่ทราบชื่อ

        ในวัยเด็กวัยหนุ่มนายดิษฐ์(นายดิด)   คงได้รับการศึกษาเช่นเดียวกับบุตรขุนนางทั่วไปคือเรียนภาษาไทย ภาษาจีน ภาษามาเลย์ ภาษาอังกฤษ รวมทั้งเรียนรู้การเก็บภาษีอากร ตลอดจนงานการทำเหมืองแร่ดีบุก เมื่อบิดาคือพระภูเก็ตแก้วได้เดินทางเข้ากรุงเทพฯเพื่อนำกุลีจีนจำนวน ๓๐๐ คนลงมาภูเก็ตเป็นกุลีเหมืองดีบุกของตน นายดิษฐ์คงได้ช่วยบิดาในการทำราชการและงานเกี่ยวกับการสร้างถนนตลาดใหญ่ และถนนซอยในตลาดทุ่งคา  รวมทั้งการสร้างอาคารตึกแถวเป็นจำนวนมาก เพื่อให้คนจีนเช่าค้าขาย ทำให้เกิดการค้าหลากหลายชนิด เช่น พวกเครื่องมือขุดแร่ดีบุก มีจอบเสียม ปุ้งกี๋ เชือก ป่าน ร้านขายยา โรงบ่อน ร้านโกปีเตี่ยม ร้านขายหมี่ รวมทั้งโรงงิ้วและซ่องโสเภณี เป็นต้น  เมืองทุ่งคาจึงคึกคักมีผู้คนมาก

        เมื่อบิดาถึงแก่กรรม นายดิษฐ์คงรับราชการกับพี่ชายคือพระยาวิชิตสงครามและหลานชายคือพระยาภูเก็ตลำดวน จนได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นที่ “หลวงนรินทร์บริรักษ์” ท่าคงทำมาหากินเช่นเดียวกับคนทั่วไป เมื่อทางการเปิดโอกาสให้คนทั่วไปค้าขายโดยไม่ผูกขาดโดยรัฐ เช่น การเปิดบ่อน โป การค้าฝิ่น สุรา ฯลฯ จากรายชื่อผู้เสียภาษีให้รัฐบาล มีชื่อ หลวงนรินทร์บริรักษ์ เปิดบ่อนโปอยู่ที่ “ในบ้านสวน” เสียภาษีให้หลวงปีละ ๕๐๐ เหรียญมาเลย์

        หลวงนรินทร์บริรักษ์ ( ดิษฐ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ) เป็นบรรพชนท่านหนึ่งที่ได้ร่วมพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เจริญรุ่งเรืองสืบมาจนบัดนี้

 

                      :    สมบูรณ์ แก่นตะเคียน    ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  

           

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง