Bookmark and Share Add to Favorites  
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยา...ฝั่งตะวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  หอสมุดแห่งชาติ
  ห้องสมุดพระปกเกล้า
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
  หนังสืองานศพ
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

ผู้สืบตระกูล รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

 

 

 

ผู้สืบตระกูล รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

 

                                            มนัส รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

 

 

๑.   พระยาวิชิตสงคราม ( ทัด ) + คุณหญิงเปี่ยม ( บุตรีพระยกระบัตร (ทับ ) เหลนท้าวเทพกระษัตรี + แจ่ม บุตรีพระยาตะกั่วทุ่ง ( ถิน )

          ๑.๑  คุณหญิงรื่น ในเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี ( หนูพร้อม ณ นคร ) เมืองนครศรีธรรมราช

    ๑.๒  พระยาภูเก็ตโลหเกษตรารักษ์ ( ลำดวน ) + โหมด

    ๑.๓  ท่านผู้หญิงเลื่อม ในพระยามนตรีสุริยวงศ์ ( ชื่น บุนนาค )

    ๑.๔  คุณหญิงฟอง ในพระยาไกรเพชรรัตนสงคราม ( แฉ่ บุนนาค )

 

๒.   นายบุตร

    ๒.๑  นายหน่อง ( ไม่ทราบชื่อบุตรธิดา )

    ๒.๒  นายอุ้ง ( ทนายความ ) + เสริม ณ ตะกั่วทุ่ง

    ๒.๓  นายแวว + เอียด จินดาพล

    ๒.๔  นายวัน ( ไม่ทราบชื่อบุตรธิดา )

 

๓.   หลวงนรินทร์บริรักษ์ ( ดิษฐ์ ) + บัว + ปีบ ( ภริยา ๗ คน )

    ๓.๑  ขุนเขตขันธ์ภักดี ( แนบ ) + พลอย ณ ถลาง + ส้วง + เขียว

    ๓.๒  หลวงประสานสรรพเหตุ ( เอี๋ยว ) + วงศ์ ก้อนแก้ว

    ๓.๓  นายแดง ( ทนายความ ) + แวว  +  แสง

    ๓.๔  นางชม (มารดาชื่อบัว) + นายย่าน  + นายฮุ่ย แซ่ตัน

    ๓.๕  นายตรี ( มารดาชื่อบัว) + สุ้ย แซ่ตัน

    ๓.๖  นางเชียร (มารดาชื่อบัว) +

    ๓.๗  นายรุ่ง  +  เทียม  +  ภรรยาไม่ทราบชื่อ

    ๓.๘  นายศักดิ์   มารดาชื่อ ปีบ กระบี่ทอง

    ๓.๙  นายผัน     มารดาชื่อ ปีบ กระบี่ทอง

    ๓.๑๐  นางนัด    มารดาชื่อ ปีบ กระบี่ทอง

    ๓.๑๑  นายผิน   มารดาชื่อ ปีบ กระบี่ทอง

    ๓.๑๒  นางชื่น  ไม่ทราบชื่อมารดา

 

๔.   พระรัตนดิลก ( เดช ) + แพ + นอง + จับ ณ ตะกั่วทุ่ง

    ๔.๑  นายพุ่ม  มารดาชื่อ แพ

    ๔.๒  น.ส. หมู  มารดาชื่อ แพ

    ๔.๓  นายพวง (มารดาชื่อแพ) + เจิม(แสง) ณ ถลาง  +  กิมลั่น

    ๔.๔  น.ส. หมา  มารดาชื่อ นอง

    ๔.๕  น.ส. ปุก   มารดาชื่อ นอง

    ๔.๖  นางแดง  มารดาชื่อ นอง

 

๕.   หลวงราชรองเมือง ( คง )

    ๕.๑  นายคล่อง + เสห่าน + เห้ว

    ๕.๒  ไม่ทราบชื่อ

 

๖.   ไม่ทราบชื่อ

    ๖.๑  นายช่วง + หร่าย

    ๖.๒  ไม่ทราบชื่อ

 

๗.  ร้อยโทเจิม + ภรรยาไม่ทราบชื่อ

    ๗.๑ ช. ขุนนิเทศทาวันการ (ดิด) + อาบ

 

 

๑.๒   พระยาภูเก็ตโลหเกษตรารักษ์ ( ลำดวน ) + โหมด

    ๑.๒.๑  ไม่ทราบชื่อ

    ๑.๒.๒  ไม่ทราบชื่อ

    ๑.๒.๓  นายตาด ( คนสุดท้อง ) + สาหร่าย

 

๑.๓  ท่านผู้หญิงเลื่อม + พระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชื่น บุนนาค)

    ๑.๓.๑  ญ. 

    ๑.๓.๒  ญ.

    ๑.๓.๓  ญ.

    ๑.๓.๔  ช.  ชาย

    ๑.๓.๕  ช.  เชียร พระยามนตรีสุริยวงศ์ (วิเชียร บุนนาค) 

 

๒.๑  ช.หน่อง

 

๒.๒  ช. อุ้ง + เสริม

     ๒.๒.๑  ช. มโน + จวง

     ๒.๒.๒  ญ. ละเอียด + วิมล

 

๒.๓   ช. แวว + เอียด

    ๒.๓.๑  ดำรง + จ้อย

 

๓.๑   ขุนเขตขันธ์ภักดี ( แนบ )  + พลอย ณ ถลาง  +  ส้วง

    ๓.๑.๑  ช. หัตถ์ + รื่น + แจ้ว

    ๓.๑.๒  ช. ทำนุก + สำราญ

    ๓.๑.๓  ช. ทำนอง ( ขุนวรนิติ์ ) + ผ่อนอารมณ์

    ๓.๑.๔  ญ. แดง + จรัส ( ๓.๒.๑ )

    ๓.๑.๕  ช. ธรรมเนียม + หนี

    ๓.๑.๖  ญ. แข

    ๓.๑.๗  ญ. นิจ + ดวง ( ขุนด่านฯ )

    ๓.๑.๘  ญ. อ๊อด + แปลก

    ๓.๑.๙  ญ. ยุพิน + ครอบ

     ( ๓.๑.๑, ๓.๑.๔, ๓.๑.๕, ๓.๑.๖ มารดาชื่อ พลอย ณ ถลาง)

     ( ๓.๑.๒, ๓.๑.๓, ๓.๑.๗, ๓.๑.๘, ๓.๑.๙ มารดาชื่อ ส้วง)

 

๓.๒   หลวงประสานสรรพเหตุ ( เอี๋ยว ) + วงศ์

    ๓.๒.๑  ช. กิจ(กิตย์) + จันทร์

    ๓.๒.๒  ช. จรัส + แดง ( ๓.๑.๔ )

    ๓.๒.๓  ช. จรูญ

    ๓.๒.๔  ญ. ตระกูล

    ๓.๒.๕  ญ. ประมูล

    ๓.๒.๖  ญ. ถาวร

    ๓.๒.๗  ช. สว่าง

    ๓.๒.๘  ญ. ปราณี

   

๓.๓   ช. แดง ( ทนายความ )  +  แวว  +  แสง ณ ถลาง

    ๓.๓.๑  ช. ลำดวน + วิลาศ ณ ระนอง

    ๓.๓.๒  ช. สถิต

    ๓.๓.๓  ช. ประเสริฐ + ประชุม + พิกุล

    ๓.๓.๔  ช. ประสิทธิ์

    ๓.๓.๕  ช. ประดิษฐ์ + สุรีย์ + ดิสภรณ์

    ( ๓.๓.๑, ๓.๓.๒ มารดาชื่อ แวว)

 

๓.๕   ช. ตรี + สุ้ย แซ่ตัน

    ๓.๕.๑  ญ. สถาวร + มั่น อุทัชกุล

 

๓.๗   ช. รุ่ง

    ๓.๗.๑  ช. สว่าง

    ๓.๗.๒  ช. สมภพ + โง่ยส่วน จึงพาณิชย์

    ๓.๗.๓  ช. ออเป้า

 

๓.๘ ช. ศักดิ์ + วัน ณ นคร

   ๓.๘.๑ ญ. กลับ + ฉ้อน บูรณสุบรรณ

   ๓.๘.๒ ญ.  เกลื่อน + ดำ แซ่เตียว (รัตนดิลก ณ ภูเก็ต)

   ๓.๘.๓ ญ.  เคลื่อน  + ขุนชัยเศรษฐสัมพันธ์ (พุมรินทร์)

   ๓.๘.๔ ญ.  คล้อย  + ขุนชัยเศรษฐสัมพันธ์ (พุมรินทร์)

   ๓.๘.๕ ช.  แปรง  + เฮี่ยว + หนี

   ๓.๘.๖ ช.  เสริม   + ขืน + จู้

   ๓.๘.๗ ญ. ละเอียด โลหะกุล มารดาชื่อ เปี่ยม ณ นคร

 

๓.๙ ช. ผัน  + จันทร์ + หวั่น

   ๓.๙.๑ ช. ใจ 

   ๓.๙.๒ ช. จวง

   ๓.๙.๓ ช. เจือ

   ๓.๙.๔ ญ. ประชุม

   ๓.๙.๕ ช. พินิจ มารดาชื่อ หวั่น

 

๓.๑๐ ญ. นัด + ขุนนรกรรมบริรักษ์

   ๓.๑๐.๑ ช.  มงคล + ส้วง กระบี่ทอง  +  อุษา เกษกุล

 

๓.๑๑ ช. ผิน  +

 

๔.๑   ช. พุ่ม  +  เจิม  +  มุ่ย ณ ตะกั่วทุ่ง

    ๔.๑.๑  ช. ประพาส  มารดาชื่อ เจิม

    ๔.๑.๒  ญ. จวงจันทร์ มารดาชื่อ เจิม

    ๔.๑.๓  ช. เล็ก  

    ๔.๑.๓  ช. พ่าย 

    ๔.๑.๔  ช. โป๊ะ + ขจร ณ ตะกั่วทุ่ง

    ๔.๑.๕  ช. สิทธิโชค + ลั่น

    ๔.๑.๖  ช. นิยม(เล็ก)    + มาลี

    (๔.๑.๓ ถึง ๔.๑.๖ มารดาชื่อ มุ่ย)

 

๔.๒   ช. พวง + แสง ณ ถลาง  +  กิมลั่น

    ๔.๒.๑ ช. สุภาพ

    ๔.๒.๒ ญ. เล็ก

    ๔.๒.๓ ช. ภิเษก

    ๔.๒.๔ ช. ประยูร

    ๔.๒.๕ ช. พูนพันธุ์

    ๔.๒.๖ ญ. แดง

     (๔.๒.๒ ถึง ๔.๒.๖ มารดาชื่อ กิมลั่น)

 

๕.๑   ช. คล่อง + เสห่าน + เห้ว

    ๕.๑.๑   ช. เบ่งเคี่ยน + ลาภ

    ๕.๑.๒   ช. บุณอนันต์(บุญอุ่น) + ศรีเอี่ยม

    ๕.๑.๓   ช. โอภาส(มารดาชื่อเห้ว)  + สุทิน

    ๕.๑.๔   ช. ถาวร

    ๕.๑.๕   ญ. เยี่ยม

 

๖.๑    ช. ช่วง + หร่าย ( ไม่ทราบชื่อบิดา )

    ๖.๑.๑   ช. โชติ  + สอจู้

    ๖.๑.๒   ญ. เชย  + แนม

    ๖.๑.๓   ช. ชด ( จมื่นมานพนริศร์ )  +  ทวี ทรรพนันท์

    ๖.๑.๔   ช. เชษฐ์  +  เทียมจันทร์

     ๖.๑.๕  ญ. เชิญ

 

๗.๑  ช. ขุนนิเทศทาวันการ (ดิด) + อาบ

   ๗.๑.๑ ญ. ปิวดี

   ๗.๑.๒ ญ. ศรีสวาท

   ๗.๑.๓ ญ. วนิดา

   ๗.๑.๔ ช. ประยุทธ + อิ่มทิพย์

   ๗.๑.๕ ช. จรูญ  + วรรณี

 

 

๑.๒.๓   ช. ตาด + สาหร่าย

    ๑๒๓.๑   ช. สนิท + แปลง ทองนาคพันธ์

 

๒.๒.๑   ช. มโน + จวง ณ ถลาง

    ๒๒๑.๑  ช. มนัส + สุภาพ สุทธินนท์

    ๒๒๑.๒  ช. สุพัฒน์ + วัชรัช รัตนอารีย์

    ๒๒๑.๓  ญ. สุพิตร + พีรเกียรติ ประสงค์ศิลป์

    ๒๒๑.๔  ช. สุพจน์

    ๒๒๑.๕  ช. สุพรรณ + ราตรี วาณิช

 

๒.๓.๑   ช. ดำรง + จ้อย ฤกษ์ถลาง

    ๒๓๑.๑  ช. ระดับ + สาลี

    ๒๓๑.๒  ช. เดช + จำเนียร

    ๒๓๑.๓  ญ. เจียมใจ + ศักดา เปลี่ยนแสงศรี

    ๒๓๑.๔  ญ. กุศลิน + บุญยิ่ง เกียรติวุฒิ

 

๓.๑.๑   ช. หัตถ์ + รื่น + แจ้ว ฤกษ์ถลาง

    ๓๑๑.๑  ญ. ประชุม + ครอบ นรบาล

    ๓๑๑.๒  ญ. ประชด + ชิต ณ นคร

   

๓.๑.๒   ช. ทำนุก + สำราญ ถิ่นพังงา

    ๓๑๒.๑  ช. สุทัศน์ + รัตนา

    ๓๑๒.๒  ช. ยิ่งยศ ( แดง )

    ๓๑๒.๓  ช. วิเชียร ( ปาน ) + ปิยา ( แมรี่ )

   

๓.๑.๓  ช. ทำนอง ( ขุนวรนิติ์ ) + ผ่อนอารมณ์ วงศ์ทองสงวน

    ๓๑๓.๑  ช. ชัชชัย + อนงค์ วิจารณ์กุล

    ๓๑๓.๒  ญ. นรารมณ์ + สมศักดิ์ ทวีธนกุล

    ๓๑๓.๓  ญ. นันทนา + ชาย ชื่นบุญ

 

๓.๑.๔   ญ. แดง ( ดูที่ ๓.๒.๒ ช. จรัส )

 

๓.๑.๕   ช. ธรรมเนียม + หนี่

    ๓๑๕.๑  ช. ปราโมทย์ + เพ็ญจิตร

    ๓๑๕.๒  ญ. กุหลาบ + ประยูร มาทองบุญครอง

    ๓๑๕.๓  ช. วิโรจน์ + พิสมัย

    ๓๑๕.๔  ญ. วิลาส + ลีละวิทย์

 

๓.๑.๖   ญ. แข

 

๓.๑.๗   ญ. นิจ + ขุนด่านลีนานนท์ ( แดง )

    ๓๑๗.๑  ช. อดุล

    ๓๑๗.๒  ช. พลเอก หาญ

    ๓๑๗.๓  ช. อุดม ( แดง )

    ๓๑๗.๔  ช. สมบูรณ์ ( หมี )

    ๓๑๗.๕  ญ. ดาลัด

    ๓๑๗.๖  ญ. ระเบียบ

    ๓๑๗.๗  ช. พิชัย

 

๓.๑.๘   ญ. อ๊อด + แปลก

 

๓.๑.๙   ญ. ยุพิน + ครอบ นรบาล

    ๓๑๙.๑  ช. ศรีปาน + รัศมี เตียวเจริญ

    ๓๑๙.๒  ญ. กาญจนรัตน์ ( ขวัญ ) + พิสิทธิ์ วาจานนท์

  

๓.๒.๑   ช. กิจ + จันทร์ ณ ถลาง

    ๓๒๑.๑  ช. สวัสดิ์ + สะสม เสมอนุ่น

    ๓๒๑.๒  ช. วัฒนา + เสงี่ยม สุวรรณภูมิ

    ๓๒๑.๓  ช. ประสิทธิ์ + สุดา พฤกษ์สุวรรณ

    ๓๒๑.๔  ช. พิชิต + สมหมาย

 

๓.๒.๒   ช. จรัส + แดง รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

    ๓๒๒.๑  ญ. รัตนา + ชวน รัตนาภรณ์

    ๓๒๒.๒  ช. พิมล + พรฤดี

    ๓๒๒.๓  ญ. รัชฎา + ชาญ ชมมณี

    ๓๒๒.๔  ช. สามารถ + คะนึงนิจ

    ๓๒๒.๕  ช. นิทัศน์ + สุภาพ

    ๓๒๒.๖  ช.  นิพันธ์ + ลำดวน

    ๓๒๒.๗  ญ. สุรางค์ + วิทัศน์ ศรีวิวรรธนกุล

 

๓.๒.๓   ช. จรูญ + ภูเก็ต

   

๓.๓.๑   ช.  ลำดวน + วิลาศ ณ ระนอง

    ๓๓๑.๑  ช. ระวิ

    ๓๓๑.๒  ญ. ลาวัลย์ + ธูป

    ๓๓๑.๓  ญ. ลดาวัลย์

    ๓๓๑.๔  ช. ลัทธา + อารมณ์

    ๓๓๑.๕  ญ. วัลลีย์

    ๓๓๑.๖  ช. รัตนะ + พยง

    ๓๓๑.๗ 

 

๓.๓.๒   ช. สถิต

 

๓.๓.๓  ช. ประเสริฐ + ประชุม ณ ถลาง + พิกุล ณ ตะกั่วทุ่ง

    ๓๓๓.๑  ช. โกวิท + เจริญศรี ทิมมณี

    ๓๓๓.๒  ญ. เฟื่องฟ้า +    ผดุงวิถี

    ๓๓๓.๓  ช. กันดิศ

 

๓.๓.๔   ช. ประสิทธิ์

    ๓๓๔.๑  ช. สัมพันธ์ +บุญศรี

 

๓.๓.๕   ช. ประดิษฐ์ + สุรีย์ + ดิสภรณ์ ลัญชานนท์

    ๓๓๕.๑  ญ. สุดา + วิสุทธ์ รานวงศ์พาณิชย์

    ๓๓๕.๒  ญ. อินทิรา + ศรีรัตน์ ศิริศรีวิโรจน์

    ๓๓๕.๓  ช. นภดล

 

๓.๕.๑   ญ. สถาวร + มั่น อุทัชกุล

    ๓๕๑.๑  ญ. วราภรณ์ + ประจักษ์ ทรัพย์สุนทรกุล

    ๓๕๑.๒  ช.  อมร + แสงอุดร

    ๓๕๑.๓  ช. ไกรสร + วิลาวัณย์

    ๓๕๑.๔  ช. วาสนา + ถานิล

    ๓๕๑.๕  ญ. อารีย์ +      ตัณฑัยย์

 

๓.๗.๒   ช.  สมภพ + โง่ยส่วน จึงพาณิชย์

    ๓๗๒.๑  ญ. เพ็ญศรี + โยนเมือง

    ๓๗๒.๒  ช. ประดิษฐ์

    ๓๗๒.๓  ญ. เพ็ญจันทร์

    ๓๗๒.๔  ช. ประกอบ + จินตนา มหาวิจิตร

 

๓.๘.๑ ญ. กลับ + ฉ้อน บูรณสุบรรณ

         ๓๘๑.๑ ญ. ปราณีต + เล็ก

         ๓๘๑.๒ ช. ระเบิด  +   

 

๓.๘.๒ ญ. เกลื่อน + ดำ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

        ๓๘๒.๑ ญ.  กิมห่อง

        ๓๘๒.๒ ญ.  กิมห่าน(เต่ง) ถนอม + แซะ  + อิ่ม ปานเชื้อ

        ๓๘๒.๓ ช.  ยีด  + เหลียน  +  สว่าง

        ๓๘๒.๔ ญ. กิมหลิน + จอด แก่นตะเคียน

        ๓๘๒.๕ ช.  บุญเกื้อ  + สอเจ่ง  +  ตุ๊

 

๓.๘.๓ ญ. เคลื่อน + ขุนชัยเศรษฐสัมพันธ์ (พุมรินทร์)

       ๓๘๓.๑ ---

 

๓.๘.๔ ญ. คล้อย  +  ขุนชัยเศรษฐสัมพันธ์ (พุมรินทร์)

        ๓๘๔.๑ ญ. สะสวย

        ๓๘๔.๒ ช. สุประวัติ

        ๓๘๔.๓ ญ. วีระรวย

        ๓๘๔.๔ ช. คำเล็ก

        ๓๘๔.๕ ช. ชวลิต

        ๓๘๔.๖ ช. สัมพันธ์

 

๓.๘.๕ ช. แปรง  + เฮี่ยว  +  หนี

       ๓๘๕.๑ ช. ร.ต.ต. คเณ  + กุ่ย

       ๓๘๕.๒ ญ. ละเอียด(เหียด) +

       ๓๘๕.๓ ช. คนอง(ไข่+ 

       ๓๘๕.๔ ญ. คนึง + เต่งส้อง

       ๓๘๕.๕ ญ. ปราณี(เลียด) +

       ๓๘๕.๖ ญ. จำเป็น(เทศ)  +

       (๓๘๕.๑ , ๓๘๕.๒ มารดาชื่อเฮี่ยว)

 

๓.๘.๖ ช. เสริม(ดำ)  +  ขืน  +  จู้

      ๓๘๖.  ไม่มีบุตร

 

๔.๑.๔   ช.  โป๊ะ + ขจร ณ ตะกั่วทุ่ง

    ๔๑๔.๑  ช. วสันต์ ( สมนึก ) + ลำดวน

    ๔๑๔.๒  ญ. กุศล

    ๔๑๔.๓  ช. นิคม + รัญจวน

    ๔๑๔.๔  ช. วิชาญ

    ๔๑๔.๕  ช. วิชัย + อุไร มณีรัตน์

    ๔๑๔.๖  ญ. พรทิพย์

 

๔.๑.๖   ช. นิยม ( เล็ก ) + มาลี

    ๔๑๖.๑  ช. นพมาศ + หมู

    ๔๑๖.๒  ญ. นิรมัย + ฃัยพันธ์ สกุลไทย

    ๔๑๖.๓  ญ. นพมณี

    ๔๑๖.๔  ช. นิติมิต + จริยา

    ๔๑๖.๕  ญ. นิรมาน

    ๔๑๖.๖  ช. มาโนชย์ + กมลทิพย์

    ๔๑๖.๗  ช. มานิต + จิ๋ม

    ๔๑๖.๘  ช. มนูญ

    ๔๑๖.๙  ช. มานะ

    ๔๑๖.๑๐ ญ. มาลินี

 

๕.๑.๑   ช. เบ่งเคี่ยน + ลาภ

    ๕๑๑.๑  ช. ไพบูลย์

    ๕๑๑.๒  ช. ไพศาล

    ๕๑๑.๓  ช. ไพรัช

    ๕๑๑.๔  ช. ไพโรจน์ + มณฑนา คณานุกูล

    ๕๑๑.๕  ญ. คณิต + ฤดูดี

    ๕๑๑.๖  ช.  ไพจิต

    ๕๑๑.๗  ช. ไพฑูรย์

 

๕.๑.๒   ช. บุณอุ่น + สิวเอี่ยน ( ศรีเอี่ยม ) องคสกุล

    ๕๑๒.๑  ญ. อรุณรัตน์

    ๕๑๒.๒  ช. เศียร

    ๕๑๒.๓  ญ. เจริญจิตต์

    ๕๑๒.๔  ญ. เจริญขวัญ ( สิรีนิตย์ )

    ๕๑๒.๕  ญ. เจริญศรี

    ๕๑๒.๖  ญ. จันทรธนา + จะเด็ด อินทรสว่าง

    ๕๑๒.๗  ช. ทรงฤทธิ์

    ๕๑๒.๘  ญ. อริยรัตน์ + โสภณ สุภาพงษ์

 

๕.๑.๓   ช. โอภาส + สุทิน พันธุ์อุดม

    ๕๑๓.๑  ญ. ศิริพร

    ๕๑๓.๒  ช. พรเทพ

    ๕๑๓.๓  ช. ทศพร

 

๖.๑.๓  ช. จมื่นมานพนริศร์ ( ชด )  +  ทวี ทรรพนันท์ + กำจาย

    ๖๑๓.๑  ช. วิชัย

    ๖๑๓.๒  ญ.เชาวณี

    ๖๑๓.๓ ญ. ศรีสม

    ๖๑๓.๔ ช. นิวัตร์

    ๖๑๓.๕ ช. ชาติชาย

    ๖๑๓.๖ ญ. ระวีวรรณ

    ๖๑๓.๗ ช. นำโชค

    ๖๑๓.๘ ญ. พอตา

    ๖๑๓.๙ ช. กำชัย  มารดาชื่อ กำจาย

    ๖๑๓.๑๐ ญ. ณัฐวรรณ  มารดาชื่อ กำจาย

    ๖๑๓.๑๑ ญ. นภา  มารดาชื่อ  กำจาย 

 

๖.๑.๔  ช. เชษฐ์  + เทียมจันทร์

    ๖๑๔.๑ ญ. สุคนธ์

     ๖๑๔.๒ ญ. สุชล

     ๖๑๔.๓ ช. สุทาน

     ๖๑๔.๔ ช. สุมนต์

 

๗.๑.๔ ช. ประยุทธ  +  อิ่มทิพย์

    ๗๑๔.๑ ช. ธนวัตน์

 

๗.๑.๕ ช. จรูญ  +  วรรณี

    ๗๑๕.๑ ญ. ปฐมา

   ๗๑๕.๒ ญ. ปรวี

 

 

๘.๑.๑   ช. ลำดวน + ช้าง

    ๘๑๑.๑  ช. นรินทร์

    ๘๑๑.๒  ช. นิรันทร์

    ๘๑๑.๓  ช. สมจิต

    ๘๑๑.๔  ช. ธรรมนูญ

 

๙.๑.๑   ช. พินิจ( จ้ง ) + สุดใจ

    ๙๑๑.๑  ช. อาทร

    ๙๑๑.๒  ช. พิทักษ์

    ๙๑๑.๓  ญ. ศุภมาศ + บุญธรรม

 

๑๒๑.๑   ช. สนิท + แปลง ทองนาคพันธ์

    ๑๒๑๑.๑  ช. จำเนียร ( เนียร )

    ๑๒๑๑.๒  ช. ผล

    ๑๒๑๑.๓  ช. วิชิต ( ชิต )

    ๑๒๑๑.๔  ญ. รัตนา ( นา ) + เพชร สุวรรณ

    ๑๒๑๑.๕  ช. ชูเกียรติ ( พวง )

    ๑๒๑๑.๖  ช. วิเชษฐ์ ( อ๊อด )

    ๑๒๑๑.๗  ญ. นิภา ( ภา ) วิชัยดิษฐ์

    ๑๒๑๑.๘  ญ. วนิดา ( นิด )  จันทรัตน์

    ๑๒๑๑.๙  ช. ชูศักดิ์ ( อู๊ด )

 

๒๒๑.๑   ช. มนัส + สุภาพ สุทธินนท์

    ๒๒๑๑.๑  ช. ฐปนก ( นก )

    ๒๒๑๑.๒  ช. กนกเทพ (ไก่)+สยมพร (ปุ๊กลุก)เพขรประสิทธิ์

    ๒๒๑๑.๓  ช. อิศเรศ(ก้อง)+นพรัตน์(ไหม่ลี้)ศุภศรี

    ๒๒๑๑.๔  ช. มนภพ(ปุ้ง)

 

๒๒๑.๒   ช. สุพัฒน์ + วัชรัช รัตนอารีย์

    ๒๒๑๒.๑  ญ. อัจฉราพรรณ(โอ๊ะ)

    ๒๒๑๒.๒  ญ. กัลยารัตน์(อ้อ)

    ๒๒๑๒.๓  ช.  วิทวัส(อ๋อง)

 

๒๒๑.๓   ญ.  สุพิตร + พีรเกียรติ ประสงค์ศิลป์

    ๒๒๑๓.๑  ช. ไตรทศ(แอ๊ะ)

    ๒๒๑๓.๒  ญ. พะนอจิต(อ้อย)

    ๒๒๑๓.๓  ช.  ชวการ(เอ๋)

 

๒๒๑.๔   ช.  สุพจน์

   

๒๒๑.๕   ช.  สุพร(เล็ก) + อุไร(นิด)

    ๒๒๑๕.๑  ญ. สุกัญญา(นก)

    ๒๒๑๕.๒  ญ. สุพัฒนา(น้อย) + โทมิ โอซาโกะ

    ๒๒๑๕.๓  ญ. สุทิศา(น้อง)

    ๒๒๑๕.๔  ช. สมชาย(ใหญ่)

    ๒๒๑๕.๕  ช.สุรพันธุ์(บู๊

 

๒๒๑.๖   ช. สุพรรณ(แดง) + ราตรี(ถนอม)

    ๒๒๑๖.๑  ญ. ชญานุฒม์

    ๒๒๑๖.๒  ช. สุทธนะ

    ๒๒๑๖.๓  ญ. ภัณทิรา

   

๒๓๑.๑   ช.  ระดับ + สาลี

    ๒๓๑๑.๑  ช. สุทธิผล

 

๒๓๑.๒   ช.  เดช + จำเนียร

    ๒๓๑๒.๑  ช. อภิทศ

    ๒๓๑๒.๒  ญ. จาริณี

    ๒๓๑๒.๓  ญ. นริเยศ

    ๒๓๑๒.๔  ญ. ดุษฎี

 

๒๓๑.๓   ญ.  เจียมใจ + ศักดา เปลี่ยนแสงศรี

    ๒๓๑๓.๑  ญ. วิชชุดา

    ๒๓๑๓.๒  ญ. นุชชรี

    ๒๓๑๓.๓  ญ. อาทิตยา

 

๒๓๑.๔   ญ.  กุศลิน + บุญยิ่ง เกียรติวุฒิ

    ๒๓๑๔.๑  ญ. กฤตชยา

    ๒๓๑๔.๒  ญ. อลิสรา

   

๓๑๑.๑   ญ. ประชุม + ครอบ นรบาล

    ๓๑๑.๑  ญ. วีนัส

 

๓๑๑.๒   ญ. ประชด + ชิต ณ นคร

    ๓๑๑๒.๑  ญ. ศรีนคร + สมศักดิ์ ณรงค์ฤทธิ์

    ๓๑๑๒.๒  ญ. เพ็ญศรี + นิคม ศรียาภัย

    ๓๑๑๒.๓  ช. ชัยยันต์ + ชุติมา แซ่อึ้ง

 

๓๑๒.๑   ช. สุทัศน์ + รัตนา

 

๓๑๒.๒   ช. ยิ่งยศ

 

๓๑๒.๓   ช. วิเชียร(ปาน) + ปิยา(แมรี่)

    ๓๑๒๓.๑  ช. ทนุวัฒน์(ป๊อก) + เนาวรัตน์

    ๓๑๒๓.๒  ญ. พัชนี

 

๓๑๓.๑   ช.  ชัชชัย + อนงค์ วิจารณ์กุล

    ๓๑๓๑.๑  ญ. สายทิพย์ + สุรพล ทวิยานนท์

    ๓๑๓๑.๒  ช. รักษา

    ๓๑๓๑.๓  ญ. บุษบา + ยงยศ ดุลอำนวย

    ๓๑๓๑.๔  ญ. อลิศา + ศักดิ์ชฎา ลิ้มทรง

    ๓๑๓๑.๕  ช. ผูกพัน

 

๓๑๓.๒   ญ.  นรารมณ์ + สมศักดิ์ ทวีธนกุล

    ๓๑๓๒.๑     นริศร + ศรีวรรณ พาหนองบัว

 

๓๑๓.๓   ช.  นิทัศน์ + เสริมศรี พีระขำ

    ๓๑๓๓.๑  ช. ฐิติ + อัมพร ทองสวัสดิ์

    ๓๑๓๓.๒  ญ. เรือนแก้ว + เชาวการ รังสีสกรณ์

 

๓๑๓.๔   ญ. นันทนา + ชาย ชื่นบุญ

    ๓๑๓๔.๑  ช. กัญจ์

 

๓๑๕.๑   ช. ปราโมทย์ +เพ็ญจิตร

    ๓๑๕๑.๑  ช. ปิติ + สายสมร

    ๓๑๕๑.๒  ช. พิจารณ์

    ๓๑๕๑.๓  ช. พิชาย

    ๓๑๕๑.๔  ช. พิภพ

 

 

      *********

 

คัดลอกและเพิ่มเติมปรับปรนบางส่วนจาก  :

 

ที่ระลึก ๘๔ ปี คุณแม่จวง (ณ ถลาง) รัตนดิลก ณ ภูเก็ต(๒๕๓๖) กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด

 

แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ของบรรพบุรุษต้นตระกูล รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ฉบับโรเนียว ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์

 

พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ภาษามคธ แล คำแปล(๒๔๕๙) พิมพ์ในงานศพท่านเลื่อม ต.จ. ภรรยาพระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชื่น บุนนาค)  โรงพิมพ์ไทย

 

****

 

สมาชิกตระกูลท่านใด ต้องการแก้ไข เพิ่มเติม เพิ่มรูปถ่าย

ส่งได้ที่   s.kantakian@gmail.com

 

:  สมบูรณ์ แก่นตะเคียน   ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ทองคำวันนี้
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
กรมการกงสุลและสถานกงสุลในภูเก็ต
  กรมการกงสุล
  สถานกงสุลเดนมาร์ก ภูเก็ต
  สถานกงสุลเยอรมัน ภูเก็ต
  สถานกงสุลรัสเซัย ภูเก็ต
  สถานกงสุลฟีนแลนด์ ภูเก็ต
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  คมชัดลึก
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  เดอะ อีสานเรคคอร์ด
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  อาเซียนว็อตช์ aseanwatch
  ข่าวช่อง3
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  หางานในภูเก็ต Phuketall Jobs
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง
มุมนักเสี่ยงโชค