Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

กงส้อของพระพิทักษ์ชินประชา (ม้าเสียง ตัณฑวณิช)

 


 

        กงส้อของพระพิทักษ์ชินประชา ตั้งอยู่ที่ ถนนสตูล ตรงกันข้ามกับโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ตำบลตลาดเหนือ     อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

        กงส้อ หมายถึง สโมสร ที่พบปะ นันทนาการ เลี้ยงสังสรรค์ สถานที่รับแขกของเจ้าของสโมสร บางแห่งอาจมีสถานที่พักแรมด้วย

        กงส้อ แต่เดิมเป็นสถานที่ให้ความช่วยเหลือทั่วไปแก่ชาวจีนผู้มาใหม่ เช่น ให้ที่พักพิงชั่วคราว พร้อมอาหาร เพื่อรอไปอยู่กงสีผู้เป็นต้นแซ่ของตน เมื่อได้พบเจอตระกูลแซ่ของตนแล้ว จึงย้ายไปอยู่กงสีนั้น กงสีหลายแห่งปัจจุบันยังคงเรียกอยู่ทั้งที่ชัดเจนและที่เลือนราง เช่น ลักกงสี(ษี)กงสีที่หก หง่อกงสี  สามกอง(ส่ามกงสี) สีกอ(สี่กงสี) เป็นต้น กงส้อบางแห่งอาจให้กู้ยืมเงินแก่สมาชิกญาติร่วมแซ่ ผู้เดือดร้อน 

               กงส้อของพระพิทักษ์ชินประชา เป็นอาคารสองหลัง แต่ละหลังเป็นตึกสองชั้น ยกพื้น โดยมีฉนวนเป็นทางเดินมีหลังคาคลุม หรือที่เรียกว่า อาร์เขด เชื่อมเข้าด้วยกัน รูปแบบของอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบชิโน - ยูโรเปียนสไตล์ เท่าที่สังเกต ตัวอาคารทั้งสองหลัง อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างดี ถ้ามองจากถนนเข้าไป ตึกด้านซ้ายมือเป็นหลังคาทรงปั้นหยา มีหน้ามุข ชั้นล่างมุขมีเสาข้างละสามต้น เสาเหลี่ยมสองเสากลมหนึ่ง โดยตั้งอยู่บนฐานค่อนข้างสูง ระหว่างช่องเสาหน้าเป็นเสากลม ทำเป็นโค้งแบบโรมันซ้อนกัน มีแท่งสลักหินตรงกลาง ชั้นสองหน้าจั่วมีลายปูนปั้น มีบันไดขึ้น ประตูใหญ่กรอบสี่เหลี่ยม มีหน้าต่างข้างละบานส่วนบนรูปโค้งตรงช่องลม รูปหน้าต่างทุกบานของตึกหลังนี้เป็นรูปแบบเดียวกัน

        ส่วนอาคารด้านขวามือ เมื่อมองจากถนน มีหน้ามุขชั้นเดียว หน้าต่างทรงสี่เหลี่ยมรวมช่องลม มีบันไดด้านหน้าก่อนเขาประตูหน้าบ้าน

        ส่วนทางเชื่อม หรือระเบียงมีหลังคาคลุม ระหว่างช่องเสาทำเป็นรูปโค้งแบบโรมัน มีแท่งสลักหิน รวมสามช่องเสา

       อาคารกงส้อนี้ตกทอดถึงคุณกิตติ (อยู่เก่ง) ตัณฑวณิช ผู้เป็นบุตรคนที่ ๔ ของพระพิทักษ์ชินประชา คุณกิตติเคยเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองภูเก็ตสองสมัย

        อาคารกงส้อเป็นอีกแห่งหนึ่ง ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมชิโน - ยูโรเปียนที่เรียบง่าย และน่าศึกษาเป็นอย่างดี

 

: สมบูรณ์ แก่นตะเคียน   ๘ ตุลาคม  ๒๕๖๓

***

ภาพประกอบ

ถ่ายโดย

สมบูรณ์ แก่นตะเคียน

 

****

 

พระพิทักษ์ชินประชา (ม้าเสียง ตัณฑวณิช)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง