Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

หอนาฬิกาวงเวียนสุรินทร์ Surin Circle Clock Tower

 


        ตามหัวเมืองใหญ่ๆทั่วประเทศ มักสร้างหอนาฬิกาไว้ในชุมชนเมือง หรือเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครในเมืองนั้น เพื่อให้ชาวเมืองได้ดูเวลา เพราะสมัยก่อน ชาวเมืองหาซื้อนาฬิกายาก ดังนั้น ทางการจึงสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการดูเวลาให้กับชาวเมือง อาจจะมีหน้าเดียว สองหน้าสี่หน้าก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่และองค์ประกอบของอาคาร แต่ส่วนใหญ่แล้วสร้างแบบสี่หน้า

        นาฬิกาที่สร้างขึ้นมักมีขนาดใหญ่ และมีสองระบบ คือ แบบมีเสียงย่ำเวลากับไม่มีเสียง ทั้งนี้แล้วแต่ผู้สร้างว่าจะเลือกระบบใด 

        ส่วนบริเวณที่สร้างมักเป็นสามแยกสี่แยกในเขตชุมชน ที่คนทั่วไปมองเห็นได้ชัดเจน บางแห่งอาจสร้างไว้ตามสวนสาธารณะ หรือบริเวณหน่วยงานบางแห่งที่อยู่ติดถนนใหญ่ หรือตามสถาบันการศึกษา หอนาฬิกาเหล่านั้น อาจสร้างพ่วงกับอาคารที่ทำการของรัฐ เช่น อาคารไปรษณีย์ สถานีรถไฟ สถานีตำรวจ ตามโบสถ์วิหาร เป็นต้น

       ตามประวัติกล่าวว่า หอนาฬิกาได้มีการสร้างตั้งแต่สมัยโบราณยุคกรีก เอเทนส์ โดยสร้างขึ้นที่หอคอยวายุ ที่เอเทนส์ เป็นนาฬิกาแดด และมีนาฬิกาน้ำ โดยใช้พลังน้ำในการขับเคลื่อนที่เมืองอโครโพลิส เช่นเดียวกับที่ประเทศจีนสมัยโบราณ มีการสร้างหอนาฬิกาที่อาคารดาราศาสตร์เมืองไคฟง เมื่อพ.ศ. ๑๖๓๑ โดยนักวิทยาศาสตร์จีนชื่อ ซูซ่ง ด้วยการใช้กระบวนการของเหลวในระบบกลศาสตร์ขับเคลื่อน

        หอนาฬิกาที่มีชื่อเสียงมานาน ได้แก่ หอนาฬิกา บิ๊กเบ็น (Big Ben)ซึ่งเป็นชื่อเรียกเล่น แต่ชื่อที่เป็นทางการคือ หอนาฬิกา Clock Tower โดยสร้างติดกับพระราชวังเวสมินสเตอร์ (Palace of Westminster) ที่กรุงลอนดอน เมื่อพ.ศ. ๑๘๓๑ เป็นนาฬิกาแบบมีเสียงตีทุกสิบห้านาที ที่ดังไปไกลหลายกิโลเมตร นอกจากนี้ มีหอนาฬิกาที่มีความเก่าแก่สมัยโบราณอีกหลายเรือนในอังกฤษ และประเทศอื่นๆในยุโรป นอกจากในยุโรปแล้ว ประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตก ตามเมืองใหญ่ๆก็มีการสร้างหอนาฬิกาเช่นเดียวกัน

        สำหรับหอนาฬิกาที่จังหวัดภูเก็ต มีอยู่ ๓ แห่ง คือที่สี่แยกอาคารสถานีตำรวจภูธรตลาดใหญ่เดิมหรือสี่แยกธนาคารชาร์เตอร์ด ถนนพังงาตัดกับถนนภูเก็ต แห่งที่สองที่วงเวียนสุรินทร์ ถนนภูเก็ต และเพิ่งสร้างใหม่ห้าแยกฉลองถนนทางลอดเรียกว่า หอนาฬิกาดอกบัวทอง

หอนาฬิกา วงเวียนสุรินทร์

        วงเวียนในตัวเมืองภูเก็ตมีสี่แห่ง คือ วงเวียนสุริยเดช  วงเวียนสุรินทร์ วงเวียนม้าน้ำ และวงเวียนอนุสรณ์ ๖๐ ปีสะพานหิน

        วงเวียนสุริยเดช อยู่ตรงหัวถนนเยาวราช ถนนระนอง ถนนบางกอก และถนนรัษฎา ตรงกลางวงเวียนเดิมสร้างเป็นหอกระจายเสียง เพื่อเปิดเพลงชาติ และสื่อสารจากรัฐบาลถึงชาวบ้าน  สร้างประมาณพ.ศ. ๒๔๙๒  สมัยรัฐบาลจอมพล แปลก พิบูลสงคราม ต่อมาเทศบาลรื้อหอกระจายเสียงทิ้ง แล้วสร้างเป็นอ่างน้ำพุ เอากระบอกฉีดน้ำ(จุ้ยปีด) ของเหมืองแร่ดีบุกมาติดตั้งเพื่อพ่นน้ำทั้งสี่ทิศ

       ส่วนวงเวียนสุรินทร์ เดิมเป็นเพียงวงเวียน ต่อมาเทศบาลได้สร้างหอนาฬิกาขึ้นประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๓ สมัยจอมพลแปลกเป็นรัฐบาล กล่าวกันว่า ทางเทศบาลได้ไปเห็นเมืองต่างๆมีหอนาฬิกาตรงสี่แยก เลยนำความคิดมาสร้างที่วงเวียนสุรินทร์ หอนาฬิกาแห่งนี้อยู่มาได้ถึง ๕๓ ปี ก็ต้องถูกรื้อทิ้งโดยเทศบาลเมืองภูเก็ต เมื่อตอนดึกของวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยไม่ได้ถามชาวตลาดเมืองภูเก็ต ทางเทศบาลอ้างว่า ต้องการสร้างหอนาฬิกาใหม่เป็นแบบ สถาปัตยกรรมชิโน - ยูโรเปียนสไตล์ เหมือนอาคารต่างๆในภูเก็ต ด้วยงบประมาณการก่อสร้าง ๗ ล้านบาท นาฬิกาเรือนนี้มีสี่ด้าน แบบมีเสียงตีบอกเวลา ลักษณะเป็นอาคารสี่เหลี่ยมสามชั้น ความกว้างลดหลั่นกันทั้งสามชั้น โดยชั้นบนสุดติดตั้งนาฬิกา มีหลังคาทรงปั้นหยา ตัวนาฬิกามีสี่เรือน ถัดลงมาเป็นช่องโปร่ง เพื่อให้เสียงนาฬิกาเวลาตีบอกเวลาจะได้ดังออกไป 

        การสร้างหอนาฬิกาใหม่ นัยว่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองภูเก็ต ในเมื่อคิดการที่จะสนับสนุนการท่องเที่ยวแล้ว น่าจะสร้างให้ใหญ่และสูงกว่านี้ เสียงตีบอกเวลาจะได้ดังไปไกล โดยเฉพาะเวลาตอนเย็น นักท่องเที่ยวจะได้มารอฟังเสียงไพเราะของนาฬิกาเวลาตีบอกเวลา เหมือนเมืองท่องเที่ยวอื่นๆ

 

:สมบูรณ์ แก่นตะเคียน  ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓

****

ภาพประกอบ

ถ่ายโดย

สมบูรณ์ แก่นตะเคียน

*****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพเก่า

จาก

ภาพถ่าย

กลุ่มไลน์

อินเทอร์เน็ต

*****

 

 

 

 

ขอบคุณเจ้าของภาพ

 

*******

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง