Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

หมื่นศรีภักดี (หม่อมศรีภักดี)

 

 

 

 

        หมื่นศรีภักดี หรือ หม่อมศรีภักดี หรือ นายภักดีภูธร ตามที่เรียกขานกันตามบรรดาศักดิ์ ผู้เป็นสามีคนแรกของคุณหณิงจัน หรือท้าวเทพกระษัตรี

        จากหนังสือประชุมพงศาวดาร ภาค ๒ เรื่อง เมืองถลาง เมืองตะกั่วป่า เมืองตะกั่วทุ่ง เมืองภูเก็ต ความตอนหนึ่งกล่าวว่า “...พอพระยาพิมล เป็นพระยากระ อยู่เมืองชุมพร ได้กับท้าวเทพกระษัตรีๆนั้น เมื่อสาวเป็นเมียหม่อมศรีภักดีๆเล่าก็เป็นชาวตกั่วทุ่ง ลูกคุณชีบุญเกิดๆเดิมอยู่ตกั่วทุ่ง ได้กับจอมนายกองๆเป็นชาวนคร อยู่บ้านใหญ่ลายสาย ออกมาเป็นสำเร็จราชการได้กับคุณชีบุญเกิดนั้น มีบุตรชาย๑ หญิง๑ ชายชื่อหม่อมศรีภักดี มีเมีย ณ เมืองถลาง หญิงคนหนึ่งชื่อ บุญคง ได้กับพระประสิทธิสงคราม หม่อมศรีภักดีนั้น ได้กับท้าวเทพกระษัตรีย์  มีลูกสองคน หญิงชื่อ แม่ปราง ชายชื่อเทียน เป็นพระยาถลาง (หืด)...”

        สรุปว่า หม่อมศรีภักดี เป็นชาวเมืองตะกั่วทุ่ง  บิดาเป็นทหารกองนอก คือ จอมนายกอง มารดาชื่อ บุญเกิด เข้าใจว่าต่อมาบวชชี จึงเรียกขานว่า คุณชีบุญเกิด หม่อมศรีภักดีมีภรรยาชื่อ จัน คือ คุณหญิงจันหรือท้าวเทพกระษัตรี มีบุตรด้วยกันสองคน คนพี่เป็นหญิงชื่อ ปราง คนน้องเป็นชายชื่อ เทียน ซึ่งต่อมาได้เป็นพระยาถลาง(เทียน)

        คำว่า “หม่อมศรีภักดี” น่าจะเรียกเพี้ยนมาจากบรรดาศักดิ์จากคำว่า “หมื่นศรีภักดี”

        จากทำเนียบข้าราชการเมืองนครศรีธรรมราช ได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า หมื่นศรีภักดี ศักดินา ๓๐๐ เป็นนายแขวงตะบาน ขึ้นเมืองท่าทอง มีหลวงวิสุทธิสงคราม ศักดินา ๑๖๐๐ ฝ่ายซ้าย ถือตรารูปไก่ยืนบนแท่น ได้รับค่าฤชาภาษีส่วย

        หลวงวิสุทธิสงคราม ขึ้นกับ ออกพระไชยประยาบดีศรีสมุหพระสัสดี ถือศักดินา ๑๔๐๐ ฝ่ายซ้าย ถือตรารูปคนนั่งบนแท่น มีเมืองต่างๆที่ต้องส่งส่วย คือ เมืองถลาง เมืองภูงา (พังงา) ส่งดีบุก เมืองตะกั่วทุ่ง เมืองบางคลี ส่งหมาก กระสุนปืนและเงิน  เมืองท่าทองปัจจุบันคือ ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

        นอกจากนี้ บทความเรื่องท้าวเทพกระษัตรี ในหนังสือ รวมเอกสารเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองถลาง กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า “...เมื่อมีอายุสมควรจะมีเรือน บิดามารดาก็ได้จัดการแต่งให้กับนายภักดีภูธร (ภายหลังคือพระยาถลางภูธรๆเป็นบุตรของจอมนายกอง...”

        จากทำเนียบข้าราชการเมืองนครศรีธรรมราช มีบรรดาศักดิ์ที่ หมื่นภักดีภูธร หมื่นศรีวิสุทธิ์ หมื่นศรีศักดา ซึ่งเป็นบรรดาศักดิ์ที่ตำรวจในวัง ขึ้นกับออกหลวงโยธาเทพ ไม่มีชื่อบรรดาศักดิ์ นายภักดีภูธร

        ถ้าหาก นายภักดีภูธร คือ หมื่นภักดีภูธร ซึ่งรับราชการเป็นตำรวจในวังเมืองนครศรีธรรมราช ต่อมาได้กับคุณหญิงจัน และได้เป็นพระยาถลางภูธร แต่หลักฐานไปคัดง้างกับพระยาถลางพิมล ผู้เป็นสามีคนที่สองของคุณหญิงจัน  

         สรุปได้ว่า หมื่นศรีภักดี เดิมอยู่กับบิดาที่เมืองตะกั่วทุ่ง ต่อมาทำราชการในตำแหน่งนายแขวงตำบลตะบาน  เมืองท่าทอง แล้วย้ายไปรับราชการที่เมืองถลางและได้กับคุณหญิงจัน จนมีบุตรด้วยกันสองคน จนถึงแก่กรรมเมื่ออายุเพียงยี่สิบปีเศษ

 

 

        :  สมบูรณ์ แก่นตะเคียน     ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๕

 

Title  :  Muinsripuckdee

        :  Somboon Kantakian

 

       

 

 

 

       

 

 

   

 

         

 

 

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง