Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

ตาโต๊ะแส้

 

 

 

 

 

 

        ตาโต๊ะแส้ หรือปัจจุบันเรียกกันว่า พ่อตาโต๊ะแซะ เป็นเทพเจ้าท้องถิ่นองค์หนึ่งในเขตอำเภอเมืองภูเก็ต  สมัยก่อนมีผู้เคารพนับถือกันมาก เพราะบนบานขอในสิ่งที่พึงประสงค์แล้ว จะไม่ผิดหวัง

        โต๊ะแส้  เดิมอาศัยอยู่บริเวณภูเขาที่ปัจจุบันเรียกกันว่าเขาโต๊ะแซะ  โต๊ะแส้เป็นคนชาวชวา ได้เดินทางมาอาศัยอยู่ที่ตำบลทุ่งคา หรือเมืองภูเก็ต ประมาณ พ.ศ. ๒๓๘๐ – ๒๔๐๐ สมัยรัชกาลที่ ๓ – ๔ ในช่วงที่พระภูเก็ตโลหเกษตรารักษ์ ( แก้ว รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ) กำลังสร้างเมืองทุ่งคา ในขณะเดียวกันก็ขุดแร่ดีบุกบริเวณนี้ด้วย คือบริเวณบ้านบางงั่ว โดยพระภูเก็ตได้เดินทางเข้ากรุงเทพฯรับคนจีนมาเป็นกุลีเหมืองประมาณ ๓๐๐ คน

        พวกกุลีเหมืองดีบุกที่เป็นคนจีน ต่างเห็นโต๊ะแส้เดินลงมาจากภูเขาเพื่อหาซื้อผลไม้และผัก ลักษณะพิเศษของโต๊ะแส้ก็คือ ไว้ผมและหนวดเครายาวถึงหน้าอก เป็นผู้เคร่งในศีล รับประทานแต่ผักและผลไม้เท่านั้น คือ ไม่กินของคาว

        ต่อมาภายหลังมีคนเห็นท่านโต๊ะแส้เพียงห่างๆ ลักษณะการแต่งกายไว้หนวดเครายังเหมือนเดิม หลายปีต่อมา ท่านก็ไม่ปรากฏกายให้ใครๆเห็นอีก แต่เริ่มให้โชคให้ลาภด้วยการฝันเห็นท่าน ชาวบ้านตำบลทุ่งคาจึงเริ่มนับถือว่าเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ และเรียกท่านว่า ตาโต๊ะแส้

        ถึงสมัยพระยาภูเก็ตโลหเกษตรารักษ์ ( ทัต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ) พ.ศ. ๒๔๑๐ ได้ให้กรมการเมืองทุ่งคา ทำการสำรวจยอดเขานี้ เพื่อสร้างประภาคารบนยอดเขา ให้เรือสำเภาที่แล่นเข้าอ่าวทุ่งคา สามารถสังเกตเห็นได้ ดังจดหมายเหตุเสด็จประพาสภูเก็ต พ.ศ. ๒๔๓๓ และทรงเรียกเขานี้ว่า “เขาโต๊ะแซ”

        จากการสำรวจ ได้พบบ่อน้ำจืดในแอ่งหินใสสะอาด ต่างถือกันว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ของตาโต๊ะแส้ เอาไปดึ่มแก้โรคภัยไข้เจ็บ และเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่ง ที่จะต้องนำมาประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาที่ วัดมงคลนิมิตรหรือวัดกลาง เมืองภูเก็ต

         การบนบานตาโต๊ะแส้ให้ช่วย ที่ชาวบ้านเขาทำกันก็คือ “ขอให้...... ได้ดังใจ แล้วจะถวาย ลีปลี (พริก) จำนวน ....หาบ” เมื่อได้ดังประสงค์แล้ว ผู้บนบานต่างแก้บน ด้วยการเอาพริกสดสีแดงหนึ่งลูกมาผูกด้ายที่วิ่น จัดการเหลาก้านมะพร้าวตัดหัวท้ายยาวพอประมาณ เอาด้ายอีกข้างที่ผูกพริก ผูกกับก้านมะพร้าวข้างละลูก ดูเป็นโมบาย เป็น ๑ หาบ ดังนั้น ถ้าผู้บนบาน ว่าจะถวาย ๑๐ หาบ ก็ต้องผูก ๑๐ อัน รวมพริกแดงสด ๒๐ ลูก

        พอตกเย็น ก่อนค่ำ ผู้บนบานก็นำหาบพริกทั้งหมด ไปบริเวณหน้าบ้านที่ที่จะเสียบหาบพริก อาจเป็นคาคบไม้ หรือเสาไม้ที่ทำขึ้นกลางหาว จุดธูป ๓ ดอก เทียนแดง ๑ คู่ แก้บน บอกท่านว่า เรื่องที่ตนได้บนบานไว้นั้น บัดนี้ได้นำพริกจำนวน ... หาบมาถวายแล้ว พร้อมกับนำพริกจำนวนดังกล่าวไปเสียบไว้ที่คาคบไม้ หรือเสาที่ทำไว้กลางหาว เป็นเสร็จการบนบาน  บางคนอาจจะถวายตอนเช้าก็ได้

        การบูชาตาโต๊ะแส้ ใช้ข้าวเหนียวมูลสีเหลือง - ขาว ผลไม้ และประทัด

        วันสำคัญที่ระลึกถึงตาโต๊ะแส้ ชาวบ้านทำกันในวันพฤหัสบดีแรก ของเดือน ๔ ของปี

        ศาลเจ้าตาโต๊ะแส้ ตั้งอยู่บนเขาโต๊ะแซะ ทางขึ้นข้างวัดหลังศาล และอีกหนึ่งตั้งอยู่ที่ถนนสุทัศน์ ตรงกันข้ามกับศาสนสถานฮินดู นอกจากนี้ที่ศาลเจ้าซำเซ้จูฮุด ทางขึ้นเขารังใกล้สี่แยกถนนแม่หลวน มีรูปปั้นตาโต๊ะแส้ ประดิษฐานอยู่ด้านหลังสุดของตัวศาลเจ้า ดังภาพที่แสดง

 

 :    สมบูรณ์ แก่นตะเคียน  ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓       

 

 

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง