Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

ศาลเจ้าซำก้วนไต่เต่ 三官大帝

 

 

 

        ศาลเจ้าที่เกี่ยวเนื่องด้วยเทพเจ้าชั้นสูงในภูเก็ต เข้าใจว่ามีเพียงสองศาลเจ้า คือ ศาลเจ้าถี่กงตั๋ว ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่สถิตขององค์หยกอ่องส่องเต่ หรือ เง็กเซียนฮ่องเต้ หรือ ทีกง ที่รู้จักกันดี  อีกศาลเจ้าหนึ่ง คือ ศาลเจ้าซำก้วนไต่เต่ ซึ่งเกี่ยวกับเทพเจ้าผู้เป็นใหญ่ทั้งสามแห่งสวรรค์  ศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต ตำบลนี้เดิมเรียกว่า บ้านพะเกติ๋ว หรือบ้านบางคู ซึ่งเป็นเขตแดนระหว่างเมืองถลางกับเมืองภูเก็ต โดยใช้คลองบางคูเป็นเขตเส้นแบ่ง  บ้านพะเกติ๋วอยู่ใกล้ชายทะเลและบ้านท่าเรือ จึงมีคนจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก คำว่าพะเกติ๋ว บางท่านว่ามาจากคำว่าบ้านตีไก่หรือบ้านที่เลี้ยงไก่ชน  คนจีนที่อพยพเข้ามาอยู่คงเป็นกลุ่มใกล้เคียงกับกลุ่มที่อยู่บ้านสะปำหรือกลุ่มบ้านท่าเรือ  ซึ่งคงสัมพันธ์กับกลุ่มบ้านตีนเลด้วย

 

 

        เมื่อคนจีนมาอาศัยอยู่มากเข้า จึงได้ก่อสร้างศาลเจ้าขึ้น เรียกว่า ศาลเจ้าซำก้วนไต่เต่ เป็นอาคารทรงจีน ขนาดกว้างประมาณ ๕ เมตร ยาวประมาณ ๑๐ เมตร เดิมอยู่ข้างในหมู่บ้านลึกเข้าไปกว่าที่ตั้งของศาลเจ้าในปัจจุบัน  การสร้างศาลเจ้าดังกล่าวคงจะเกี่ยวเนื่องด้วยพรรคการเมืองใต้ดินของพวกเขาด้วย ที่บางคนหรือกลุ่ม มีความสัมพันธ์กับการเมืองใต้ดินในจีนสมัยนั้น  ศาลเจ้าแห่งนี้จึงมีอายุกว่าร้อยปีเช่นเดียวกัน

 

 

 

 

 

        เทพเจ้าซำก้วนไต่เต่ทั้งสามองค์มีรายละเอียดดังนี้

        ซำก้วนไต่เต่ 三官大帝  หรือ ส่ามก้วนไต่เต่ หรือ ซานกวนต้าตี้  หรือ ซานเจ๋ยกง  เป็นชื่อเรียกเทพเจ้าสูงสุดทั้งสามองค์ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการ ในสถานพิภพจักรวาลอันกว้างใหญ่ แต่เรียกเป็นภาษาท้องถิ่น ในแถบฮกเกี้ยน กว่างตง ไต้หวันและชาวจีนโพ้นทะเล ภาษากลางใช้ว่า  ซานฉิง  ได้มีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้อง เช่นเรื่องสีการแต่งกาย เป็นต้น

        ซำก้วนไต่เต่  ประกอบด้วย

         เทียนก้วนไต่เต่ หรือ ซังเอวี๋ยนเทียนกวน  ผู้ดูแลควบคุมสวรรค์ทั้งหมดทุกชั้น ฟ้า  พร้อมกับให้ลาภให้โชคแก่มวลมนุษย์ด้วย

          เทียนก้วนไต่เต่ ทรงชุดสีเหลือง หรือน้ำเงิน  วันระลึกถึงพระองค์ คือ วันที่ ๑๕ ค่ำ เดือน ๑

         ทิก้วนไต่เต่ หรือ ตี้ก้วนไต่เต่ หรือ จงเอวี๋ยนตี้กวน  พระผู้ดูแลควบคุมบริหารจัดการพื้นโลกทั้งหมดหรือพื้น ดิน ทรงบันทึกในสิ่งที่ดีและให้เกียรติให้คุณประโยชน์ และลบล้างในสิ่งชั่วร้าย แก่มวลมนุษย์

         ทิก้วนไต่เต่ ทรงชุดสีแดง  วันที่ระลึกถึงพระองค์ คือ  วันที่ ๑๕ ค่ำ เดือน ๗  

        สุ้ย(ซุ่ย)ก้วนไต่เต่  หรือ เซี่ยเอวี๋ยนสุ้ยกวน  พระผู้ควบคุมดูแลบริหารจัดการเรื่อง น้ำ ทั่วทุกแหล่ง  ทรงบันทึกในสิ่งที่ดีงามได้รับความเชื่อถือและลบสิ่งเลวร้ายออกไป

        สุ้ยก้วนไต่เต่ ทรงชุดสีเขียว  วันที่ระลึกถึงพระองค์คือ วันที่ ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

 

 

 

        ส่วนที่ศาลเจ้าซำก้วนไต่เต่ บ้านบางคูในปัจจุบันที่เรียงรูปไว้คือ  องค์กลางซึ่งเป็นประธาน  เป็น ตี้ก้วนไต่เต่  องค์ซ้ายมือ คือ พระเฉ่งจุ้ยโจวสู่กง ส่วนองค์ขวามือ คือ เทพเล่าเอี๋ย  ป้ายศาลเจ้าจึงเปลี่ยนเป็น ส่ามไป้กง หรือ ส่ามแป๊ะกง ซึ่งไม่ตรงกับความหมายและความตั้งใจเดิมของผู้สร้างศาลเจ้า

        บริเวณสถานที่ศาลเจ้าในปัจจุบัน ได้ย้ายออกมาจากที่เดิมด้วยติดขัดกับธุรกิจการทำเหมืองแร่ดีบุกในสมัยนั้น  เพราะเดิมเป็นที่ดินของบริษัทหลุ่นเส้งจำกัด ต่อมาเมื่อเหมืองฉีดเข้ามาใกล้ตัวศาลเจ้า จึงได้ย้ายออกมาอยู่ข้างนอกในที่ดินของบริษัท  ต่อมาที่ดินได้เปลี่ยนเจ้าของเป็นของ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ซึ่งเลยเข้าไปเป็นโรงเรียนนานาชาติที่ดร.อาทิตย์ได้สร้างไว้  ต่อมาที่ดินบริเวณศาลเจ้าเปลี่ยนเจ้าของเป็น บริษัทธนชาติ  ทางบริษัทจึงตัดที่ดินจำนวน ๓ ไร่ให้เป็นของศาลเจ้า

 

 

 

        ผู้มีจิตศรัทธาจึงได้ก่อสร้างเพิ่มเติม ตัวอาคารหลัก โรงครัว ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลโต๊ะถ่าหมี เตาเผากระดาษทอง สำนักงานบริการช่วงกินผัก   อบต. เกาะแก้ว สร้างรั้วด้านหน้าให้ สร้างซุ้มประตูทางเข้า  ศาลเจ้าแห่งนี้จึงมีที่ทางกว้างขวางกว่าศาลเจ้าอีกหลายแห่ง

        ภายในอาคารนอกจากองค์ประธานแล้ว ยังมีเทพเจ้าองค์อื่นๆอีก เช่น เตียวเทียนซื่อ หลี่โลเชีย กวนอู ปุนเถ่ากง เอียวเจี้ยน เฮียนเทียนส่องเต่ พระกวนอิม หลิมกอเหนียว ส่วนด้านขวามือมีรูปหมั่นเถาอาแป๊ะและป้ายวิญญาณ ซึ่งอาจจะเป็นผู้ที่ริเริ่มก่อสร้างศาลเจ้ามาแต่เดิม

        อย่างไรก็ตาม นอกจากที่จังหวัดภูเก็ตแล้ว ที่กรุงเทพฯมีศาลเจ้าซำก้วนไต่เต่ ตั้งอยู่ที่ซอยกรุงธนบุรี๔ ซอยอยู่ด้านล่างสถานีรถไฟฟ้า บีทีเอสวงเวียนใหญ่  เป็นศาลเจ้าที่ประดิษฐานองค์เทพเจ้าซำก้วนไต่เต่ทั้งสามองค์

 

 

 

 

 

        :   สมบูรณ์ แก่นตะเคียน  ๑ เมษายน ๒๕๕๑

 

 

 

Title  :  San Guan Da Di Shrine, Barngkoo, Phuket.

 

        :   Somboon Kantakian

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง