Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

ศาลเจ้าเจ่งอ๋อง

 

 

 

        ศาลเจ้าเจ่งอ๋อง หรือสำนัก ส่ามก้องแชเหลงเก้ง หรือ เฉ่งเหลงเก้ง หรือ ชิงหลงกวน 青龍倌 เป็นศาลเจ้าของเทพเจ้าหม่าอู่หวาง 馬武王 หรือ แชหลิมอ๋อง หรืออ๋องแห่งป่าเขาเขียว ตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เลขที่ ๑๙๖ ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นศาลเจ้าที่มีขนาดกลางและสวยงามมากแห่งหนึ่ง

 

        ศาลเจ้าแห่งนี้เดิมเป็นที่ดินของตระกูลทองตัน ต่อมาได้ขายให้กับตระกูลบุญสูง เป็นศาลเจ้าเก่าอีกแห่งหนึ่ง สังเกตได้จากกระถางธูปที่มีตัวอักษรบอกว่า เจ่งฉิ่วกง  เดิมเป็นอาคารขนาดเล็กหลังคามุงจาก มีต้นไทรใหญ่อยู่หลังศาลเจ้า ต่อมาได้ก่อสร้างใหม่ เป็นอาคารตึกในบริเวณที่เดิม เป็นรูปแบบสองตอน ด้านหน้าเป็นห้องโถงสำหรับวางโต๊ะบูชาที่กง มีป้ายศาลเจ้า ทั้งด้านหน้าและด้านใน ข้างศาลเจ้าทั้งสองปลูกเป็นเรือนมุงสังกะสี ด้านขวามือมีเตาเผากระดาษสร้างเป็นรูปเจดีย์ถะห้าชั้น เมื่อเปลี่ยนเจ้าของที่ดิน เจ้าของที่ดินคนใหม่จึงดำเนินงานบริหารศาลเจ้าต่อ ด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ด้านข้างทางขวามือมีเตาเผากระดาษทองที่ตกแต่งสวยงาม ส่วนทางซ้ายมือเป็นอาคารแสดงกิจกรรมมีรูปเจ้าของสถานที่ขนาดใหญ่ติดอยู่ หลังศาลเจ้ามีต้นไทรขนาดใหญ่ที่มีมาแต่โบราณ และถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์เพราะมีรุกขเทวดาสถิตอยู่ ใต้ต้นไทรมีศาลเจ้าหลังเล็กๆสองหลังซ้ายขวา ด้านหนึ่งเป็นที่บูชารุกขเทวดา มีกระถางธูปขนาดใหญ่รูปทรงคล้ายที่ศาลเจ้าต่องหย่องสู มีอักษรสามตัวเขียนว่า เจ่งฉิ่วกง คงเป็นของเดิมที่ติดมากับศาลเจ้าเก่า ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นที่ประดิษฐานซินจู้สกุลบุญสูงเจ้าของที่ดิน และผู้อุปถัมภ์ศาลเจ้าหลังนี้ ซึ่งลงทุนสูง กล่าวกันว่าค่าก่อสร้างตกแต่งประมาณ ๓๖ ล้านบาท บริเวณด้านขวาเป็นห้องแถวที่พักหลายคูหา ถัดไปเป็นโรงเจและที่เก็บของ ด้านหน้าอาคารเป็นสนามกว้างขวาง มีที่ติดตั้งเสาโกเต้ง       

 

 

        จนถึง พ.ศ.  ๒๕๔๗    จึงได้รื้ออาคารตึกเก่าแล้วสร้างใหม่ในที่เดิมเสร็จสิ้นในปีพ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามมาก โดยสร้างเป็นหลังคาสามตอน หลังคาประดับด้วยรูปปั้นเป็นเทพเจ้าต่างๆ มังกร และลวดลายเถาปั้นเน้นสีเขียวเป็นพื้น ตัวอาคารยกพื้นสูงขึ้น มีบันไดขึ้นทั้งสามทาง คือตอนหน้าสร้างคล้ายมุกยื่นออกมาเพื่อวางโต๊ะบูชาทีกง บนขื่อเพดานมีจิตรกรรมสวยงาม เกี่ยวกับบัณฑิตกำลังสอนหนังสือและรูปแปดเซียน ขนาด ๑๐คูณ๑๐ และ ๘คูณ๘ มีป้ายชื่อสำนักอยู่นอกสุด

 

 

        แล้วจึงถึงตอนที่สองและที่สาม ในส่วนตอนที่สองมีบันไดขึ้นทั้งสองด้าน ผนังด้านหน้านี้มีประตูกลางและประตูอีกสองข้าง ประตูกลาง มีบานประตูรูปเทพเจ้าประจำประตูทั้งสององค์คล้ายแกะสลักด้วยไม้ทาสี เหนือประตูมีป้ายข้อความ ผนังด้านหน้าเป็นหินสีแกะรูปกิเลนลายร่องลึกสีทอง

 

 

 บริเวณ ภายในห้องโถงแบ่งเป็นสามคูหา เพดานมีคานขนาดใหญ่ประดับด้วยภาพจิตรกรรมบนคานทั้งสองด้าน ห้องกลางรูปขนาด ๑๐คูณ๑๐ และ ๘ คูณ ๘ ห้องโถงขวาและซ้ายขนาด ๘คูณ๘และ๖คูณ๖ แต่มองภาพไม่ชัดว่าเป็นเรื่องอะไร

 

 

       คูหากลางด้านหลังสุดเป็นภาพเขียนองค์ประธานศาลเจ้าคือเจ่งอ๋องพระพักตร์ เขียวครามเป็นรูปขนาดใหญ่สวมชุดขุนนางระดับอ๋อง ด้านหน้าบนแท่นบูชาเป็นรูปแกะสลักขนาดต่างๆกันเป็นรูปเจ่งอ๋อง หลุยฮู้อ๋องเอี๋ย ตี่ฮู้อ๋องเอี๋ย เตี่ยนฮู้หงวนโส่ย หลี่ฮู้อ๋องเอี๋ย หลิวฮู้อ๋องเอี๋ย องค์เล็กเช่น หลี่โลเชีย หลี่บกเชีย หลี่กิมเชีย

 

 

        คูหาทางซ้ายมือขององค์ประธาน ประดิษฐานพระกวนอิมโพธิสัตว์ มาจอโป๋พร้อมองครักษ์ จูแซเหนียว

 

 

        ส่วนคูหาด้านขวามือ เป็นรูปเทพเจ้าขนาดใหญ่วางเรียงอยู่ด้านหลังสุดมีเทพกวนอู หลิมฮู้ไท่ซือ เฮียนเทียนส่องเต่ และมีรูป โก้ยเส้งอ๋อง เตียวเทียนซื่อ ปุนเถ่ากง โปเส้งไต่เต่ และองค์อื่นๆอีกมาก 

 

 

        แต่ปัญหาทางเข้าออกศาลเจ้าค่อนข้างแคบ และเรื่องการจอดรถยนต์ของผู้ที่ไปติดต่อโรงพยาบาล ไม่มีที่จอดรถเพียงพอ ทำให้เจ้าของบ้านที่ดินในซอยเข้าบ้าน ซึ่งเป็นซอยเดียวกับศาลเจ้ามีปัญหา เจ้าของบ้านจึงต้องวางเหล็กรั้วขวางทางเข้าออก ผู้ที่ไปกราบไหว้พระจึงต้องหาที่จอดรถไกลออกไป

 

 

 

 

 

 

          :   สมบูรณ์ แก่นตะเคียน  ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑

 

 

Title    :   Jeng Ong Shrine, Jawaraj Rd. Phuket.

 

          :   Somboon Kantakian

 

Credits :  Somboon Kantakian     15/01/2008

 

 

 

       

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง