Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

ศาลเจ้าต่องย่องสู

 

 

 

        ศาลเจ้าต่องย่องสู ตั้งอยู่ที่ถนนวิชิตสงคราม ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ ภูเก็ต ตั้งอยู่ริมถนนและติดเขตวัดกะทู้ เป็นศาลเจ้าบูชาวีรชนผู้เสียชีวิตในการสู้รบกันเองของคนจีนในภูเก็ต ระหว่างอั้งยี่ก๊กงี่หินหรือหยี่หิ้นตำบลกะทู้ กับก๊กปุนเถ่ากงในเมืองภูเก็ต  ภายในศาลเจ้าจึงมีแต่ป้ายวิญญาณ หรือซินจู้ของตระกูลต่างๆที่เสียชีวิตในครั้งนั้น ปัจจุบันมีเหลืออยู่ ๔๑๖ คน  ประกอบด้วยหลายแซ่สกุล ได้แก่ แซ่อ๋อง ๓๘ คน แซ่หลิม ๕๖ คน แซ่ตัน ๔๗ คน แซ่อึ๋ง ๓๔ คน แซ่เตียว ๑๓ คน แซ่หลี่ ๒๓ คน แซ่เอี๋ยว ๑๒ คน แซ่จั่น ๑๑ คน แซ่แต่ ๑๑ คน รวมทั้งคน แซ่ฉั่ว แซ่หงอ แซ่อ๋อ แซ่หนา แซ่ส้อ แซ่สิ แซ่เต่ แซ่สือ แซ่เหนียว แซ่เอียบ แซ่โห แซ่เสีย แซ่โก้ย แซ่ง่อ แซ่จื้อ แซ่เหลา แซ่ขอ แซ่เต่ง แซ่เติ้ง แซ่เหลียง แซ่ต่อ ฯลฯ

        คนจีนที่เข้ามาเป็นกรรมกรเหมืองแร่ดีบุก ในช่วงปลายรัชกาลที่๓ รัชกาลที่๔ และต้นรัชกาลที่ ๕ มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงจำนวนหลายหมื่นคน คนเหล่านี้บางส่วนก่อนจะถึงตรุษจีน ต่างเบิกเงินกลับไปเมืองจีนแถบฝูเจี้ยนหรือฮกเกี้ยน บางส่วนย้อนกลับมาอีก บางส่วนจะทำมาหากินมีครอบครัวอยู่ภูเก็ต อาจกลับไปเยี่ยมญาติบ้าง หลายคนเคยทำมาหากินแถบเมืองปีนังมลายูของอังกฤษ แล้วขยายสาขาห้างสินค้าหรือย้ายมาอยู่ที่ภูเก็ตเต็มตัว  คนเหล่านี้จึงมีหลายกลุ่มหลายก๊กหลายพวก  แต่ละกลุ่มจะมีกงก้วนช่วยเหลือกัน  ต่างก็มีหัวหน้าควบคุม คือ พี่ใหญ่หรือ ตัวโก พี่รองหรือ หยี่โก พี่สามหรือส่าโก ก๊กที่ใหญ่มีสองก๊ก คือ ก๊กหงี่หิ้นหรือ หยี่หิ้นเกียนเต็ก อยู่กะทู้ มีพี่ใหญ่สกุลแซ่หลิมสามคนควมคุม  ใช้สัญลักษณ์สีแดงหรือธงแดง  อีกก๊กหนึ่งคือ ก๊กปุนเถ่ากงมีสกุลแซ่ตันเป็นพี่ใหญ่ อยู่แถบบางเหนียวและในตลาดตัวเมืองภูเก็ต ใช้สัญลักษณ์สีขาวหรือธงขาว สมาชิกทั้งสองก๊กต่างมีเรื่องระหองระแหงกันเรื่อยมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๙๐แล้ว เมื่อลูกน้องไปมีเรื่องกัน พวกหัวหน้าทั้งสองกลุ่มต่างประนีประนอมแก้ไขกัน  ทั้งสองก๊กต่างก็เป็นสมาชิกของอั้งยี่เมืองปีนัง

 

 

 

        ในปี พ.ศ. ๒๔๑๐ อั้งยี่ทั้งสองก๊กในเมืองปีนังต่างทะเลาะกันยกพวกจัดเป็นกองทัพเข้ารบราฆ่าฟันกัน จนอังกฤษต้องปราบปราม  ส่วนเมืองภูเก็ตเกิดเหตุขั้นรุนแรงในช่วงพ.ศ. ๒๔๑๘ – ๒๔๑๙ ต่างไม่พอใจนายจ้าง การไม่จ่ายให้พวกตนที่จะกลับไปเมืองจีนช่วงตรุษจีน แย่งน้ำกันทำเหมืองแร่ ทะเลาะกันในตลาด กรมการเมืองดูแลไม่ทั่วถึง ทำให้ถูกมองว่าไปเข้าข้างอีกพวก ฯลฯในระยะหลังทั้งสองก๊กฆ่ากันตายบ่อยมาก

 

 

        เพื่อให้เหตุการณ์สงบ หัวหน้าทั้งสองก๊กจึงนัดกันยุติศึก ด้วยการเชิญสมาชิกทั้งสองฝ่ายมาร่วมกินอาหาร  โดยฝ่ายก๊กปุนเถ่ากงในเมืองภูเก็ตเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงเพื่อสมานฉันท์  ที่นัดเลี้ยงคือเขตแดนของทั้งสองฝ่าย บริเวณใกล้สนามกีฬาจังหวัดสี่แยกถนนบายพาส ตกลงเลี้ยงกันในวันที่ ๑๗ ค่ำ เดือน ๖   หรือหลักโง้ยจับฉีด  ฝ่ายก๊กหยี่หิ้นเกียนเต็กจึงพากันไปตามวันเวลาที่นัด  เมื่อกินข้าวต้มกับข้าวและคงมีสุราพร้อมสรรพได้ที่แล้ว  หัวหน้าฝ่ายจัดเลี้ยงให้สัญญาณ พวกฝ่ายปุนเถ่ากง จึงชักเอามีดอาวุธที่ซ่อนไว้ออกมาฆ่าฟันอีกพวกที่ไม่มีอาวุธอะไรเลย พร้อมกับจุดไฟเผาโรงเลี้ยง พวกเกียนเต็กถูกฆ่าและถูกไฟครอกตายไปไม่ต่ำกว่า หกร้อยคน  บางส่วนหนีทันรอดจากการถูกฆ่าและถูกไฟเผาทั้งเป็นกลับไปตำบลกะทู้ 

 

 

 

        ต่อมาเพื่อนๆและบรรดาญาติผู้ตายหมู่  ต่างคิดกันสร้างศาลเจ้าและจัดทำป้ายวิญญาณ เพื่อบวงสรวงสักการะพวกเขาเหล่านั้น  และเรียกศาลเจ้าแห่งนี้ว่า  “ต่องย่องสู”  ซึ่งหมายถึงศาลเจ้าที่สิงสถิตของผู้หาญกล้ามีความซื่อสัตย์  เมื่อถึงเทศกาลวันสำคัญ  คือ วันที่ ๑๗ ค่ำ เดือน ๖ วันสารท  จัดให้มีเทศกาลเซ่นไหว้ทุกปีจนถึงปัจจุบัน

 

 

        ในสมัยก่อน ชาวภูเก็ตใช้ศาลเจ้าแห่งนี้แสดงถึงความบริสุทธิ์ของตน เมื่อถูกอีกฝ่ายกล่าวหาว่า ขโมยของ นินทาว่าร้าย คู่กรณีต่างพากันไปสาบาน ถ้าหากไม่เป็นความจริงขอให้อีกฝ่ายมีอันเป็นไป เช่น ถูกฆ่าตาย ฟ้าผ่าตาย คอหักตาย ฯลฯ แล้วแต่จะตกลงกัน  บางคู่ใช้วิธีสับคอไก่ ถ้าขาดแสดงว่าตนบริสุทธิ์

        ตัวอาคารศาลเจ้าในปัจจุบัน จัดคล้ายกับศาลเจ้าทั่วไป คือ ด้านหน้ามีที่เผากระดาษเงินกระดาษทอง มีโต๊ะบูชาที่กง ภายในมีกระถางธูปขนาดใหญ่ปิดทองคำเปลวจากผู้มาแก้บนหรือบูชา ด้านในมีแท่นวางป้ายวิญญาณเรียงรายกัน มีทั้งป้ายชื่อรวมและป้ายชื่อแต่ละคน แกะสลักลวดลายสวยงาม  ด้วยเหตุที่อยู่ข้างถนนจึงมีฝุ่นจับหนา แต่ก็ยังเห็นรูปรอยแกะสลักที่ชัดเจน

 

 

 

 

 

         :   สมบูรณ์ แก่นตะเคียน  ๑ เมษายน ๒๕๕๑

 

 

 

Title  :   Thong Yong Su Shrine, Kathu District, Phuket.

 

 

 

 

        :   Somboon Kantakian  

 

 

       

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง