Bookmark and Share Add to Favorites  
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

ศาลเจ้าฮกซานเก้ง

 

 

        ศาลเจ้าฮกซานเก้ง เดิมเรียกว่า ศาลเจ้าฮกซานสู  เป็นศาลเจ้าเทพปุนเถ่ากงผู้เป็นพระภูมิเจ้าที่ที่มีมาแต่โบราณ  กล่าวกันว่าเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดภูเก็ต  ศาลเจ้าตั้งอยู่เลขที่ 

 

 

 

 

 

 

 

๑/๕  หมู่ที่ ๑  ตำบลกะทู้   อำเภอกะทู้  ตั้งอยู่บนสันเนินเขา “ควนหลิมส้านเก๊ตโห”  หรือเนินเขาป่าไม้เก๊ตโห  แต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นขึ้นที่ภูเก็ต  ภูเขาหลิมส้านเป็นภูเขาหัวโล้น  ต้นไม้เพิ่งโตปกคลุมดังที่เห็นในปัจจุบัน  เนินเขาแห่งนี้เดิมเป็นถนนทางเกวียนหรือ หู่เชีย  จากตัวเมืองภูเก็ตผ่านหลังศาลเจ้าชิดเชียวขึ้นไปทางสันเนินเขาแห่งนี้แล้วออกไปลงเนินใกล้บ้านเก๊ตโหใกล้วัดเก็ตโฮ่ บ้านทุ่งทองเดินทางต่อไปยังบ้านกะทู้และสามารถเดินทางข้ามสันเขาไปออกหาดป่าตองได้ สันเขาแห่งนี้ในช่วงที่มีการสู้รบระหว่างอั้งยี่สองก๊กน่าจะเป็นด่านของฝ่ายกะทู้  และช่วงที่พม่าเข้าตีเมืองภูเก็ตเมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๒ แล้วเลยไปตีบ้านกะทู้ก็คงใช้เส้นทางนี้  เพราะคลองบางใหญ่มีตลิ่งสูงชันและน้ำเชี่ยวไม่สะดวกที่จะลุยน้ำข้าม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ภายหลังจากที่สร้างถนนอ้อมเขาหลิมส้านผ่านสุสานเชิงเขาตระกูลทองตันแล้ว และทำการเปิดใช้เมื่อ พ.ศ.  ๒๔๕๓     ถนนสายเก่าแห่งนี้ก็ยังมีคนใช้อยู่แม้ในปัจจุบัน  แต่ถูกประทานบัตรการทำเหมืองแร่รวบที่ดินทางเดินโบราณไปเสีย  คงเหลือแต่ตัวศาลเจ้าซึ่งอยู่ในที่ดินของตระกูลทองตัน  เมื่อผู้คนมิได้ใช้เป็นทางสัญจรประจำ ตัวศาลเจ้าเดิมซึ่งก่อสร้างก่ออิฐถือปูนหลังคารูปเรือเช่นเดียวกับศาลเจ้าทั่วไป  ก็ชำรุดทรุดโทรมหญ้ารกผนังบางส่วนพัง  ชาวบ้านใกล้เคียงนำโดยคุณสืบวงศ์ กาญจนประทุม  จึงได้ถางหญ้าทำความสะอาดประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ต่อมาคุณมียศ ทองตัน ผู้ดูแลที่ดินของบรรพบุรุษได้เข้าไปจัดดำเนินการหาทุนผู้มีจิตศรัทธาบูรณะขึ้นใหม่โดยยังคงสภาพเดิมบางส่วนไว้เพื่ออนุรักษ์  เช่น ผนังปูนของเดิมทิศตะวันตกเฉียงใต้ ช่องประดิษฐานฮ้อเอี๋ย  ได้จัดหารูปเทพเจ้าปุนเถ่ากงและองครักษ์ทั้งสอง  เก๋งไม้ขนาดใหญ่พร้อมตั่งที่วาง  รวมทั้งเทพเจ้าองค์อื่นๆที่มีผู้นำมามอบให้ศาลเจ้า  เช่น  เทพกวนอู  เฮียนเทียนส่องเต่  หลี่โลเชีย  หลุยฮู้อ่องเอี๋ย และองค์ปุนเถ่ากงเล็กๆอีกหลายองค์  ด้านหน้าได้ปั้นสิงโตคู่  ห้องโถงหน้ามีโต๊ะบูชาทีกง  ด้านในมีโต๊ะปักธูปเทียนและรูปหลี่โลเชีย 

        นอกจากบูรณะศาลเจ้าฮกซานเก้งแล้ว  คุณมียศ ทองตัน ยังได้ตัดทางบริเวณเชิงเขาในที่ดินเขาหลิมส้านทางทิศตะวันตกซึ่งตระกูลทองตันเป็นเจ้าของไปยังศาลเจ้าได้สะดวก

        ทางด้านซ้ายมือของศาลเจ้าข้างหน้ามีเตาเผากระดาษทอง ใกล้กันมีศาลเจ้าพ่อเสือสมิงมีรูปปั้นด้วย

        ศาลเจ้าฮกซานเก้งหรือ ฟู่ซานกงเป็นอีกศาลเจ้าหนึ่งที่บรรพบุรุษของชาวภูเก็ตได้สร้างไว้เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและคุ้มครองป้องกันภัยตลอดจนการขอพรให้อำนวยในสิ่งที่พึงประสงค์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           :   สมบูรณ์ แก่นตะเคียน    ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Title   :   Hock Shan Guan ( Tu Di Gong ) Shrine, Phuket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           :   Somboon Kantakian    

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง