Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

สำนักสงฆ์วัดพระขาว

 

 

        สำนักสงฆ์วัดพระขาว หรือสำนักสงฆ์พระขาว เดิมเป็นวัดมาก่อน ต่อมาร้าง ด้วยคนอพยพไปอยู่แถบบ้านตีนเลหรือบ้านเชิงทะเล

        สำนักสงฆ์พระขาวตั้งอยู่ที่บ้านป่าสัก ตรอกซอยป่าสัก ๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต อยู่ถนนสายเชิงทะเล-บ้านดอน บริเวณบ้านป่าสัก ถ้าหากเดินทางจากเชิงทะเลไปบ้านดอน จะอยู่ด้านขวามือ เลยสำนักสงฆ์สมภารงอ ตรงทางเข้ามาป้ายขนาดใหญ่ ชื่อ ศาลหลักเมือง ซึ่งจะถึงศาลหลักเมืองก่อน แต่อยู่บริเวณเดียวกัน

        วัดพระขาว มีพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่สามองค์เรียงกัน องค์กลางมีขนาดใหญ่กว่าสององค์ข้างซ้ายขวา เดิมเป็นพระประธานในอุโบสถของวัด ต่อมาได้มีการก่อหลังคาคลุม องค์กลางที่เป็นพระประธาน เคยมีโจรขุดบริเวณท้องพระพุทธรูป อาจทำให้พระเศียรและองค์พระหลุด เพื่อหาของเก่า ต่อมาจึงได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ องค์กลางจึงมีพระพักตร์ไม่เหมือนอีกสององค์ พุทธลักษณะ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น พระเกศมาลาแหลม เกลี้ยง พระเกศาเป็นหนามแหลม พระกรรณยาวถึงบ่า รูปทรงองค์สั้นเตี้ย พระพักตร์กลมยาว พระขนงคิ้วและวงพระพักตร์เป็นรูปไข่ พระเนตรเล็กคล้ายตาคนจีน ซึ่งเป็นแบบคล้ายวัดพระนางสร้างและพระทองวัดพระทอง เป็นฝีมือผสมผสานระหว่างศิลปะแบบโจฬะที่เป็นองค์เตี้ยหรือคล้ายศิลปะแบบนครศรีธรรมราช ผสมรูปแบบมอญที่มีพระเกศาเป็นหนามแหลม และพระพักตร์พระเนตรเป็นแบบจีน

        การสร้างพระพุทธรูปสามองค์เป็นประธาน น่าจะเป็นคติพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานแบบจีน ซึ่งมีแบบเดียวกับวัดพระนางสร้างที่ถูกพม่าเผาลอกเอาทองและทองสัมฤทธิ์ไป เหลือแต่พระเศียร ต่อมาสร้างปูนปั้นแทนองค์เดิมทั้งสามองค์ แล้วนำเอาพระเศียรบรรจุไว้ในพระอุระหรือพระอุทรองค์กลางที่มีขนาดใหญ่กว่าอีกสององค์

        พระพุทธรูปตามพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานทั้งสามองค์นั้น   องค์กลางหมายถึง พระศากยมุนีพุทธเจ้า  หรือพระเชกเกียโหม่วหนี่ฮุด เป็นองค์ประธาน องค์ขวาขององค์ประธานคือ พระอมิตาพุทธเจ้า หรือพระออมิถ่อฮุด ส่วนองค์ซ้ายขององค์ประธานคือพระไภษัชยะพุทธเจ้า หรือพระเอียะซือฮุด ทั้งสามองค์เรียกว่า ส่ามปอฮุดโจ้ว

        ปัจจุบันพ.ศ. ๒๕๕๕ สำนักสงฆ์พระขาว ขึ้นตรงต่อวัดเชิงทะเล มีพระจรูญ วสิตะญาโณ เป็นเจ้าสำนัก ได้พัฒนาสำนักมาประมาณ ๕ – ๖ ปีแล้ว มีกุฏิ ๗ หลังและกำลังสร้างอีก ๒ หลัง มีโฉนดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่๖ เนื้อที่ประมาณ ๑๔ ไร่ เป็นธรณีสงฆ์ของวัดเชิงทะเล

        สำนักสงฆ์พระขาวจึงเป็นอดีตวัดพระขาว ที่มีคุณค่าต่อการศึกษาทั้งทางธรรมะและทางประวัติศาสตร์เมืองถลางอีกแห่งหนึ่ง

 

 

 

 

 

ศาลหลักเมือง บ้านป่าสัก บริเวณสำนักสงฆ์วัดพระขาว

 

แผนที่กูเกิ้ลบริเวณสำนักสงฆ์วัดพระขาว

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง