Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

วัดโสภณวนาราม (วัดป่าคลอก)

 

        วัดโสภณวนาราม หรือวัดป่าคลอก ตั้งอยู่บ้านป่าคลอก เลขที่ ๘๒ ถนนป่าคลอก หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๒ งาน ๑๖ ตารางวา อาณาเขต ทิศตะวันตกจดถนนป่าคลอก ทิศเหนือจดที่เอกชน ทิศใต้จดที่ราชพัสดุ ทิศตะวันออกจดที่เอกชน วัดมีที่ธรณีสงฆ์ ๒ แปลง เนื้อที่ ๗ ไร่ ๖๓ ตารางวา

 

ประวัติวัดโสภณวนาราม พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๗

 

 

       วัดโสภณวนาราม  ตั้งอยู่เลขที่  82  บ้านป่าคลอก  ถนนป่าคลอก  หมู่ที่  2  ตำบลป่าคลอก  อำเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่  17  ไร่  2 งาน  16  ตารางวา  อาณาเขต  ทิศเหนือยาว 136  วา  ติดต่อกับที่ดินของเอกชน  ทิศใต้ยาว 206 วา  ติดต่อกับที่ราชพัสดุ  ทิศตะวันออกยาว  216  วา  ติดต่อกับที่นาของเอกชน  ทิศตะวันตกยาว 34  วา  ติดต่อกับถนนสายป่าคลอก  มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน  2  แปลง  เนื้อที่  7  ไร่  63  ตารางวา  โฉนดเลขที่  2065, 2066

       พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบมีต้นมะพร้าวเกือบทั่วบริเวณวัด  อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี  อุโบสถกว้าง 12  เมตร  ยาว  20  เมตร  สร้าง  พ.ศ.  2430  โครงสร้างเป็นไม้หลังคามุงสังกะสี  ศาลาการเปรียญกว้าง  14  เมตร  ยาว  20  เมตร  สร้าง  พ.ศ.  2516  เป็นอาคารคอนกรีต  กุฏิสงฆ์จำนวน  3  หลัง  โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น  2  หลัง  เป็นกุฏิไม้ชั้นเดียวอีก  1  หลัง  นอกจากนี้ยังมีหอฉัน  และฌาปนสถานอีกด้วย  สำหรับปูชนียวัตถุมี  พระประธานในอุโบสถจำนวน  3  องค์  ขนาดพระเพลา  1.50  เมตร  เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นมีอายุประมาณ  100  ปี

 

       วัดโสภณวนาราม  สร้างขึ้นเมื่อประมาณ  พ.ศ.  2410  โดยมีท่านทิดนุ้ยเป็นผู้นำสร้างวัดขึ้นมา  แล้วขนานนามว่า  “วัดป่าคลอก”  ตามชื่อบ้าน  ต่อมาเมื่อได้มีการพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองขึ้น  จึงได้เปลี่ยนนามใหม่เป็น  “วัดโสภณวนาราม”  ใช้มาจนตราบเท่าทุกวันนี้  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่  15  สิงหาคม  พ.ศ.  2436  เขตวิสุงคามสีมากว้าง  15  เมตร  ยาว  25  เมตร  ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อ  พ.ศ.  2436

       เจ้าอาวาส  มี 5  รูป  คือ  รูปที่  1  พระสมุห์ย้อย  รูปที่  2  พระพิน  รูปที่  3  พระหม่อย  รูปที่ 4  พระทิน  พ.ศ. 2512-2524  รูปที่  5  พระใบฎีกาอีด  ทีปงฺกาโร  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่  พ.ศ.  2526  เป็นต้นมา

       วัดโสภณวนาราม  มีพระภิกษุจำพรรษา  3  รูป

 

***

 

 

หมายเหตุ  ข้อมูลยังไม่ได้ปรับปรุง พิมพ์ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๒๗

 

 

ค้ดลอกจาก

 

ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร (๒๕๒๗) เล่ม ๓  ฝ่ายพุทธศาสนสถาน  กองพุทธศาสนสถาน  กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ

 

****

 

 

 

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง