Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน)

 

        วัดวิชิตสังฆาราม หรือ วัดควน ตั้งอยู่เลขที่ ๑ ถนนนริศร หมู่ที่ ๖ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  ที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๑ งาน ๗๒ ตารางวา นามวัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระยาวิชิตสงคราม ( ทัต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ) ผู้สำเร็จราชการจังหวัดภูเก็ต ทิศเหนือติดกับสำนักงานที่ดินจังหวัด ทิศใต้ติดกับถนนนริศร ทิศตะวันออกติดซอยเทศา ทิศตะวันตกติดกับศาลเจ้าตาโต๊ะแซะ

 

ประวัติวัดวิชิตสังฆาราม พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๗

 

 

       วัดวิชิตสังฆาราม  ตั้งอยู่เลขที่  1  ถนนนริศร  หมู่ที่  6  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่  13  ไร่  1  งาน  72  ตารางวา  โฉนดเลขที่  6  อาณาเขต  ทิศเหนือติดต่อกับที่ดินจังหวัด  ทิศใต้ติดต่อกับถนนนริศร  ทิศตะวันออกติดต่อกับซอยเทศา  ทิศตะวันตกติดต่อกับศาลาพ่อตาโต๊ะแซะ

       พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ไหล่เขา  ได้ปลูกสร้างอาคารเสนาสนะตามไหล่เขา  ซึ่งแบ่งเป็น  3  ชั้น  ลดหลั่นกัน  คือ  ชั้นที่  1  เป็นที่ตั้งศาลาการเปรียญ  ชั้นที่  2  เป็นที่ตั้งอาคารเรียนพระปริยัติธรรม  ชั้นที่  3  เป็นที่ตั้งอุโบสถ  หอประดิษฐานหลวงพ่อขาว  และหมู่กุฏิสงฆ์  อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มีอุโบสถกว้าง  20  เมตร  ยาว  30  เมตร  ก่ออิฐถือปูนหลังคาสองชั้น  ศาลาการเปรียญกว้าง  21  เมตร  ยาว  30  เมตร  สร้าง  พ.ศ.  2517  กุฏิสงฆ์จำนวน  18  หลัง  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น  นอกจากนี้มีอาคารเรียนพระปริยัติธรรมและหอประดิษฐานหลวงพ่อขาว  สำหรับปูชนียวัตถุมีหลวงพ่อขาว    และเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  ซึ่ง พ.ต.อ.ถม  เอี่ยมเอกดุล  เป็นผู้สร้างถวายไว้เมื่อวันที่  13  พฤษภาคม  พ.ศ.  2500  ขึ้น  15  ค่ำ  เดือน  6

 

       วัดวิชิตสังฆาราม  สร้างขึ้นเมื่อ  พ.ศ. 2461  ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดเกี่ยวกับการสร้างวัด  ชาวบ้านเรียกว่า  “วัดควน” มาตั้งแต่แรกที่สร้างวัด ต่อมาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 23  สิงหาคม  พ.ศ.  2477    ในด้านการศึกษาได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมแก่พระภิกษุสามเณรเริ่มมาตั้งแต่  พ.ศ.  2494

       เจ้าอาวาสมี  2  รูป  คือ  รูปที่  1  พระครูสมุห์ภัท  ดำรงตำแหน่งถึง  พ.ศ.  2493  รูปที่  2  พระราชวิสุทธิเมธี  ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่  พ.ศ.  2495  เป็นต้นมา

       วัดวิชิตสังฆาราม  มีพระภิกษุจำพรรษากว่า  10  รูปทุกปี  ชี 1  คน  ศิษย์วัด  9  คน

 

***

 

ข้อมูลยังไม่ได้ปรับปรุง พิมพ์ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๒๗

 

 

 

ค้ดลอกจาก

 

 

ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร (๒๕๒๗) เล่ม ๓  ฝ่ายพุทธศาสนสถาน  กองพุทธศาสนสถาน  กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ

 

****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง