Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

วัดท่าเรือ

 

        วัดท่าเรือ ตั้งอยู่เลขที่ ๘๓ บ้านท่าเรือ หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต วัดมีเนื้อที่ดิน ๔๗ ไร่ ๒ งาน ๔ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือจดโรงเรียนบ้านท่าเรือ ทิศใต้จดถนนเข้าหมู่บ้าน ทิศตะวันออกจดถนนเทพกระษัตรี ทิศตะวันตกจดคลองท่าเรือ วัดมีที่ธรณีสงฆ์ ๑ แปลง รวม ๘ ไร่ ๒ งาน ๓ ตารางวา

ประวัติวัดท่าเรือ พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๗

 

 

       วัดท่าเรือ  ตั้งอยู่เลขที่  83  บ้านท่าเรือ  หมู่ที่  3  ตำบลศรีสุนทร  อำเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่  47  ไร่  2  งาน  4  ตารางวา  โฉนดเลขที่  923  อาณาเขต  ทิศเหนือติดต่อกับที่ตั้งโรงเรียนบ้านท่าเรือ  ทิศใต้ติดต่อกับถนนกั้นเขตที่ดินของชาวบ้าน  ทิศตะวันออกติดต่อกับถนนเทพกษัตรีย์  ทิศตะวันตกติดต่อกับคลอง  มีที่ธรณีสงฆ์  1  แปลง  เนื้อที่  8  ไร่  2  งาน  3  ตารางวา  โฉนดเลขที่  923 

       พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูง  มีบ้านเรือนประชาชนโดยรอบ  การคมนาคมสะดวกเพราะมีถนนเทพกษัตริย์ผ่านทางทิศตะวันออกของวัด  อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี  อุโบสถกว้าง 9 เมตร  ยาว  24  เมตร  สร้าง  พ.ศ.  2526  ภายในใช้หินอ่อนทั้งหมด  ประตูหน้าต่างแกะสลักเป็นภาพพระเวสสันดร  ศาลาการเปรียญ  กว้าง  9  เมตร  ยาว  19  เมตร  สร้าง  พ.ศ.  2523  ภายในใช้หินอ่อนทั้งหมด  หอสวดมนต์กว้าง  10  เมตร  ยาว  17  เมตร  สร้าง  พ.ศ.  2525  เป็นอาคารคอนกรีต  กุฏิสงฆ์จำนวน  15  หลัง  เป็นอาคารคอนกรีตทั้งหมด  ปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถขนาดพระเพลากว้าง  3  เมตร

 

       วัดท่าเรือ  สร้างขึ้นเมื่อวันที่  5  เมษายน  พ.ศ.  2330  เดิมมีนามว่า  “วัดนอก”  คู่กับ  “วัดใน”  ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน  และปัจจุบันได้กลายสภาพเป็นวัดร้างไปแล้ว  สำหรับวัดนอกก็ได้กลายสภาพเป็นวัดร้างมาช่วงระยะหนึ่ง  ได้มีการบูรณะพัฒนาให้เป็นวัดมีพระสงฆ์ที่เจริญขึ้นมาตามลำดับจนตราบเท่าทุกวันนี้  วัดท่าเรือได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลังเมื่อวันที่  8  มิถุนายน  พ.ศ.  2524  ในด้านการศึกษา  ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่  พ.ศ.  2520  ขณะนี้นักธรรมมีพระภิกษุ  15  รูป  สามเณร  10  รูป  ธรรมศึกษา  4  คน  นอกจากนี้ยังจัดให้มีห้องสมุดไว้บริการพระสงฆ์และประชาชนทั่วไปอีกด้วย

       เจ้าอาวาส  มี  6 รูป  คือ  รูปที่ 1  พระยาน  พ.ศ.  2437-2453  รูปที่  2  พระแป๊ะ  รูปที่  3  พระแดง  รูปที่  4  พระปอด  รูปที่  5  พระครูภูษิตวุฒิคุณ  (หนู)  พ.ศ.  2469-2510  รูปที่  6  พระสมุห์สมร  อคฺคเตโช  ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่  พ.ศ.  2510  เป็นต้นมา

       วัดท่าเรือ  มีพระภิกษุจำพรรษา  15  รูป  สามเณร  5  รูป  ชี  7  คน

 

***

 

ข้อมูลยังไม่ได้ปรับปรุง พิมพ์ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๒๗

 

 

 

ค้ดลอกจาก

 

 

ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร (๒๕๒๗) เล่ม ๓  ฝ่ายพุทธศาสนสถาน  กองพุทธศาสนสถาน  กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ

 

****

 

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง