Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

วัดมงคลนิมิตร (วัดกลาง)

 

       

 

 

        วัดมงคลนิมิตร หรือวัดกลาง ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๓ ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ

 

ประวัติวัดมงคลนิมิตร พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๐

 

 

 

        วัดมงคลนิมิตร ปัจจุบันเป็นวัดหลวงประจำจังหวัดภูเก็ตมีพระราชสุทธิมุณี เจ้าคณะจังหวัดเป็นเจ้าอาวาส

วัดมงคลนิมิตร เป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่งในเมืองภูเก็ตและคงจะเป็นวัดหลวงแต่ครั้งตั้งเมืองภูเก็ต หลังจากเมืองถลางถูกพม่าทำลายลง  คงจะราวรัชกาลที่ 3 เป็นต้นมา เพราะก่อนจากนี้เมืองภูเก็ตอยู่แถววัดเก็ตโฮ วัดมงคลนิมิตร ใครเป็นคนสร้างไม่ปรากฏแน่ชัดไม่มีหลักฐาน แต่เจ้าเมืองภูเก็ตได้ปฏิสังขรณ์ทะนุบำรุงวัดนี้ตลอดมา แต่เดิมธรณีสงฆ์ของวัดมงคลนิมิตรกว้างขวางมากคือ ทางตะวันตกก่อนที่ถนนเยาวราชยังไม่ตัดผ่าน ที่ของวัดไปถึงโรงเรียนปลูกปัญญา วัดคุณชี ทางตะวันออกจดถนนเทพกระษัตรี บนเขารังที่ดงตาลโตนดก็เป็นที่ของวัด ปัจจุบัน ธรณีสงฆ์จึงมีน้อยลง

เล่ากันว่าพระยารัษฎาฯ จะตัดถนนผ่านวัดโดยตัดต่อจากซอยรมณีย์ออกถนนทุ่งคา แต่ท่านพระครูวิสุทธิวงศาจารย์ (เพรา) ท่านไม่ยอมเพราะจะต้องตัดตรงผ่านโบสถ์ด้วย ถ้าตัดถนนผ่านวัดคราวนั้นธรณีสงฆ์อาจแคบกว่าเป็นอยู่ก็เป็นได้

แต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลเกล้าฯเสด็จภูเก็ตได้เสด็จไปวัดมงคลนิมิตรสมัยท่านพระครูวัดฉลองเป็นเจ้าคณะจังหวัด และเป็นเจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตรด้วยทรงเห็นว่า โบสถ์ชำรุดทรุดโทรมไปมากแล้วจึงโปรดให้พระยาศรีสรราชจัดการซ่อมแซมโบสถ์

ในคราวกระทำพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา ของมณฑลภูเก็ต พระราชพิธีได้จัดที่วัดนี้ จากรายงานของหลวงวรากรราชกิจ ปลัดกรมสรรสรรพากรนอกระทรวงมหาดไทยซึ่งตามประกาศสารตราตั้งให้หลวงรากร นำน้ำพระพิพัฒน์จากกรุงเทพฯ มายังมณฑลภูเก็ต โดยลงเรือกลไฟชื่อ ตราด จากกรุงเทพฯ ถึงสงขลาแล้วย้อนมาถึงพัทลุง ถึงเมืองตรังมีหม่อมเจ้าประดิพัทธ  เกษมศรี ปลัดมณฑลภูเก็ตกับพระสถลสถานพิพักษ์ ผู้ว่าราชการเมืองตรังได้กระทำการถือน้ำที่วัดกันตัง ครั้งถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2453 หม่อมเจ้าประดิพัทธ เกษมศรี ปลัดมณฑลภูเก็ตกับพระสกลสถานพิทักษ์ ผู้ว่าราชการเมืองตรังได้กระทำการถือน้ำที่วัดกันตังครั้นถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2453 หม่อมเจ้าประดิพัทษ์ ได้จัดตั้งพิธีถือน้ำ ณ วัดมงคลนิมิตรมีข้าราชการ ผู้ใหญ่น้อยทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนมาประชุมพร้อมกันโดยกระทำสัตย์สาบานต่อหน้าพระพุทธปฏิมากรและพระบรมรูปพระจุลจอมเกล้าฯ และพระมงกุฎเกล้าฯ แล้วได้ดื่มน้ำโดยทั่วถึงกัน ในครั้งนี้มีพ่อค้าจีนได้ตัดเปียด้วย

วัดมงคลนิมิตรมีพระพุทธรูปทอง องค์หนึ่ง กล่าวกันว่าเป็นพระพุทธรูปสมัยเดียวกันกับพระพุทธรูปทองวัดไตรมิตร กรุงเทพมหานคร เดิมอยู่ในเจดีย์หน้าโบสถ์ รวมกับพระพุทธรูปแบบพม่าครั้งแรกลงรักสีดำ ได้ขัดกันมาหลายครั้ง ต่อมาเห็นรอยด้านหน้าร้าวจึงได้ขัดทั้งองค์โดยท่านเจ้าคุณรูปปัจจุบันได้เรียกช่างมาดู ปรากฏว่าเป็นทองคำดังกล่าวแล้ว

สำหรับเจ้าคณะจังหวัดหลังจากท่านพระครูวิสุทธิวงศาจารย์ญาณมุณี (หลวงพ่อแช่มวัดฉลอง) แล้วรูปถัดมาคือ พระวิสุทธิวงศาจารย์ฯ (ไข่) พระราชวิสุทธิวงศาจารย์ ( เพรา) และท่านเจ้าคุณรูปปัจจุบัน คือ พระราชวิสุทธิมุนี (ริ่น) เป็นเจ้าอาวาสและเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต

 

คัดลอกจาก

 

 

สมบูรณ์ แก่นตะเคียน (๒๕๒๐) ประวัติเมืองภูเก็ต หน้า ๕๙ – ๖๐ เพชรบุรี : วิทยาลัยครูเพชรบุรี

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

*****

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง