Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

วัดอนุภาษกฤษฎาราม (เก็ตโห)

 

       

 

 

 

        วัดอนุภาษกฤษฎาราม หรือ วัดเก็ตโฮ่ หรือ วัดเก็ตโห ตั้งอยู่ที่บ้านเก็ตโฮ่หรือเก๊ตโห เลขที่ ๒๕ ถนนวิชิตสงคราม หมู่ที่ ๑ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต  ที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๒ งาน ๕๐ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือจดถนนวิชิตสงคราม ทิศใต้จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันออกจดที่เอกชน ทิศตะวันตกจดถนนวิชิตสงคราม วัดมีที่ธรณีสงฆ์ ๑ แปลง เนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๓ งาน ๓๕ ตารางวา

 

ประวัติวัดอนุภาษกฤษฎาราม พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๗

 

       วัดอนุภาษกฤษฎาราม  ตั้งอยู่เลขที่  25  บ้านเก็ตโฮ่  ถนนวิชิตสงคราม  หมู่ที่  1  ตำบลกะทู้  อำเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่  21  ไร่  2  งาน  50  ตารางวา  โฉนดเลขที่  301  มีที่ธรณีสงฆ์  1  แปลง  เนื้อที่  20  ไร่  3  งาน  35  ตารางวา  โฉนดเลขที่  365

       พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่เนินเขา  สภาพแวดล้อมมีป่าไม้ธรรมชาติสงบเงียบ  อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี  อุโบสถหลังใหม่กำลังดำเนินการก่อสร้างขนาดกว้าง  9.50 เมตร  ยาว  24.50  เมตร  สำหรับหลังเดิมเป็นอุโบสถไม่ถาวร  สร้าง  พ.ศ.  2479  ศาลาการเปรียญกว้าง  8  เมตร  ยาว  16  เมตร  สร้าง  พ.ศ.  2498  กุฏิสงฆ์  จำนวน  16  หลัง  สำหรับปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถเป็นพระพุทธรูปโบราณสร้างมาพร้อมกับวัด  ชาวบ้านเรียกว่า  “หลวงพ่อด้วน”

         วัดอนุภาษกฤษฎาราม  สร้างขึ้นเมื่อ  พ.ศ.  2444  ไม่ทราบนามผู้สร้าง  เดิมมีนามว่า  “วัดเก็ตโฮ่”  ตามชื่อบ้าน  เมื่อวัดชำรุดทรุดโทรมประกอบกับที่ตั้งวัดเดิมเป็นที่ลุ่มถูกน้ำท่วม  กาลต่อมาจึงย้อยวัดมาสร้างขึ้นใหม่ในที่ตั้งปัจจุบัน  และได้มีนามวัดใหม่ว่า  “วัดอนุภาษกฤษฎาราม”  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่  24  กันยายน  พ.ศ.  2481  ในด้านการศึกษาทางวัดเปิดสอนพระปริยัติธรรม เริ่มมาตั้งแต่  พ.ศ.  2490  ขณะนี้มีนักธรรมที่เป็นพระภิกษุ  12  รูป  สามเณร  2 รูป  ธรรมศึกษา 3  คน  นอกจากนี้ยังจัดให้มีห้องสมุดไว้บริการประชาชนทั่วไปอีกด้วย

       เจ้าอาวาสมี  9  รูป  คือ  รูปที่  1  พระครูธรรมวุฒิ  รูปที่  2  พระใบฎีกาย่าน  รูปที่  3  หลวงพ่อหีด  รูปที่  4  หลวงพ่อกลัน  รูปที่  5  พระปลัดเชย  รูปที่  6  หลวงพ่อค้า  รูปที่  7  หลวงพ่อสมพุ่ม  รูปที่  8  หลวงพ่อจีน  รูปที่  9  พระครูปัญญาภิมณฑ์  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่  พ.ศ.  2525  เป็นต้นมา

       วันอนุภาษกฤษฎาราม  มีพระภิกษุจำพรรษา  19 รูป  ชี 5  คน  ศิษย์วัด  1  คน

 

***

 

 

หมายเหตุ  ข้อมูลยังไม่ได้ปรับปรุง พิมพ์ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๒๗

 

 

ค้ดลอกจาก

 

ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร (๒๕๒๗) เล่ม ๓  ฝ่ายพุทธศาสนสถาน  กองพุทธศาสนสถาน  กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ

 

****

 

 

 

 

*****

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง