Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

วัดโฆษิตวิหาร

 

       

 

 

        วัดโฆษิตวิหาร หรือวัดโฆษิต ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๘ ถนนเทพกระษัตรี หมู่ที่ ๖ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต วัดมีที่ดินทั้งหมด ๘๗ ไร่ ๔๐ ตารางวา ทิศเหนือจดที่ดินเอกชน ทิศตะวันตกจดถนนเทพกระษัตรี ทิศตะวันออกจดป่าสงวนแห่งชาติเขาโต๊ะแซะ  ทิศใต้จดที่ดินเอกชน วัดมีที่ธรณีสงฆ์อีก ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๗ ไร่ 

 

 

ประวัติวัดโฆษิตวิหาร พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๗

 

        วัดโฆษิตวิหาร  ตั้งอยู่เลขที่ 228  ถนนเทพกษัตรีย์  หมู่ที่ 6  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีที่ดอนตั้งวัดเนื้อที่ 87 ไร่ 40 ตารางวา  โฉนดเลขที่  2938  อาณาเขต  ทิศเหนือมีกำแพงวัดเป็นแนวเขต  ทิศใต้ติดกับถนนและบ้านคุณอาธร  ทิศตะวันออกติดต่อกับที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ทิศตะวันตกติดต่อกับถนนเทพกษัตรีย์  มีที่ธรณีสงฆ์ 1 แปลง  เนื้อที่ 17 ไร่   กำลังดำเนินการออกโฉนดที่ดิน

         พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่เนินเขา  สภาพสิ่งแวดล้อมเป็นป่าไม้และภูเขา  มีพฤกษานานาพรรณ  ทั้งไม้ผลไม้ดอกและไม้ใบมากมาย   อาคารเสนาสนะต่างๆ มี อุโบสถกว้าง 8 เมตร  ยาว 21 เมตร  สร้าง พ.ศ. 2506 เป็นอาคารคอนกรีตหลังคาสองชั้น  ศาลาการเปรียญกว้าง 13.50 เมตร  ยาว 15 เมตร  สร้าง พ.ศ. 2506  เป็นอาคารคอนกรีต  กุฎีสงฆ์จำนวน 13 หลัง  ส่วนมากเป็นอาคารคอนกรีต  ชั้นเดียว 7  หลัง  สองชั้น 6 หลัง  สำหรับปูชนียวัตถุ  มีรอยพระพุทธบาทจำลอง  พระสังกัจจายน์หน้าตักกว้าง 1.50 เมตร  สร้างด้วยทองเหลือง  นอกจากนี้ก็มีรูปหล่อของหลวงพ่อรอด  และพ่อท่านสงฆ์

        วัดโฆษิตวิหาร  สร้างขึ้นเมื่อประมาณ  พ.ศ. 2445  เริ่มแรกได้มีพ่อท่านรอดหรือ “หลวงพ่อรอด”   ถือรุกขมูลเดินธุดงค์จาริกมาจากต่างจังหวัด   มาปักกรดพำนักอยู่ที่เชิงเขา   สาธุชนทั้งหลายเกิดศรัทธาปสาทะในปฏิปทา   และคำสอนของพ่อท่านรอด   จึงได้ร่วมใจกันสร้างวัดขึ้น   และนิมนต์ให้พ่อท่านรอดอยู่พำนักเป็นผู้ปกครองวัดสืบมา   ระยะแรกชาวบ้านเรียกว่า   “วัดโคกแสร้ง”   เพราะมีต้นแสร้งขนาดใหญ่เป็นสัญลักษณ์   ต่อมาเรียกว่า   “วัดโคกแชะ”   และเปลี่ยนมาเป็น   “วัดโฆษิตวิหาร”   ในภายหลัง   ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่   25   เมษายน   พ.ศ. 2455   เขตวิสุงคามสีมากว้าง 8 เมตร   ยาว 21 เมตร   ในด้านการศึกษาได้ให้ทางราชการสร้างภูเก็ตเทคโนโลยีในที่วัดเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่   มีอาคาร 4 หลัง   พร้อมกับโรงอาหาร   บ้านพักครู   และโรงรถอีกด้วย

         เจ้าอาวาส   มี 5 รูป   คือ   รูปที่ 1 หลวงพ่อรอด    รูปที่ 2 เจ้าคุณธรรมปาวาจารณ์   รูปที่ 3 พระวิศาลสมณคุณ   รูปที่ 4 พระปลัดทอง   ปุณฺณจนฺโท   พ.ศ. 2503-2506   รูปที่ 5 พระครูโฆสิตธรรมคุณ   ดำรงตำแหน่งตั้งแต่   พ.ศ. 2507   เป็นต้นมา

 

 

       วัดโฆษิตวิหาร   มีพระภิกษุจำพรรษา 16 รูป   ชี  1 คน   ศิษย์วัด 20 คน

 

 

 

 

 

***

 

 

 

 

 

ข้อมูลยังไม่ได้ปรับปรุง พิมพ์ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๒๗

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง