Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

ฝรั่งในภูเก็ต


        พวกยุโรปโดยเฉพาะโปรตุเกส ฮอลันดา ฝรั่งเศสและอังกฤษได้รู้จักเกาะภูเก็ตมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่ได้เริ่มเข้ามาค้าขายในประเทศนี้ เกี่ยวกับการรับซื้อแร่ดีบุกและการแลกเปลี่ยนสินค้าอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับเมืองหลวง ใน พ.ศ. 2231 ได้มีการทำสัญญาระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเรื่องการซื้อขายดีบุกที่เมืองถลางบางคลี ฝรั่งคงจะแวะพักรับซื้อดีบุกที่เมืองถลางคือฝั่งทะเลด้านตะวันตกของเกาะส่วนทางใต้ของเกาะคือ เมืองภูเก็ต คงจะแวะจอดขนดีบุกเช่นกัน แต่ชายทะเลแถบนี้พายุไม่พัดแรงจึงใช้หลบพายุซ่อมเรือได้ดีพวกที่มาค้าขายมากที่สุดได้แก่ โปรตุเกส เมื่อมาอยู่นาน ๆ ย่อมมีครอบครัวมีภริยาเป็นคนไทย จึงมีลูกหลานที่สืบสายมาจากฝรั่งเหล่านี้

ฝรั่งบางคนได้เป็นผู้ว่าราชการเมืองถลาง ดังเช่นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้ ภราดาเรอเน่ แซร์บอนโน (Rene Charnonneau) ไปเป็นเจ้าเมืองถลาง ภราดารูปนี้แต่เดิมทำงานอยู่กับพระสงฆ์ คณะแซงต์ตลาซาร์ กรุงปารีส ต่อมาย้ายปอยู่คณะสอนศาสนาต่างด้าว แล้วย้ายมาเมืองไทยมีความรู้ทางรักษาโรคปวดหัวและความรู้ทางสร้างป้อม ค่าย หลังจากที่โปรดให้สร้างป้อมค่ายแล้วได้ไปเป็นเจ้าเมืองถลางดังกล่าวอยู่ราว 3-4 ปี จึงย้ายกลับเข้ากรุงศรีอยุธยา หลังจากนั้นโปรดให้ซิเออร์บิลลี่ (Sieur Billi) ไปเป็นเจ้าเมืองแทน บิลลี่ เป็นต้น เรือของเชอวาเอร์ เดอ โชมองต์ เอกคัครราชทูตฝรั่งเศสเดินทางเข้ามาเจริญพระราชไมตรีกับกรุงสยาม นอกจากนี้ฝรั่งบางคนยังโปรดให้ไปเป็นเจ้าเมืองตะกั่วทุ่งอีกด้วย

พวกฝรั่งอังกฤษโดยบริษัทอินเดียตะวันออกได้ติดต่อค้าขายระหว่างเมืองต่าง ๆ แถบชายทะเลตะวันตกของไทยตลอดจนถึงแหลมมลายู สินค้าที่นำมาค้าขายได้แก่พวกอาวุธ ผ้าชนิด  ต่าง ๆ ตลอดจนเครื่องใช้ต่าง ๆ ในยุโรป หรือไม่ก็นำสินค้าจากเมืองหนึ่งไปขายอีกเมืองหนึ่งในแถบเอเชีย

การทำเหมืองแร่ เข้าใจว่าฝรั่งได้เริ่มเข้ามาทำกิจการเหมืองในตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ร่วมกับพวกจีน ต่อมาคนจีนได้ตั้งเป็นนายเหมืองทำกิจกรรมขึ้นเอง แข่งกับฝรั่ง เมื่อเครื่องจักรได้เข้มามีบาบาทในการหาแร่ดีบุก ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ นายเอ็ดเวิร์ดโทมัสไมลส์ได้ขออนุญาตใช้เรือขุดแร่ที่อ่าวทุ่งคาเป็นครั้งแรก หลังจากนั้นพวกฝรั่งก็เข้ามาตั้งบริษัทขึชุดแร่ขึ้นหลายหลายบริษัท

นอกจากฝรั่งเข้ามาค้าขาย และเผยแผ่คริสศาสนาแล้วในสมัยหลัง ๆ ยังได้เข้ามามีบทบาททางการแพทย์อีกด้วย ดังเช่นสมัยพระยารัษฎาฯ เกี่ยวกับแพทย์ประจำโรงพยาบาลมณฑลภูเก็ต

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง