Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

การศึกษา

 

        การศึกษาของชาวภูเก็ตแต่เดิมเริ่มจากวัด เช่นเดียวกับคนไทยทั่วไป คือ บิดา มารดา ส่งเด็กผู้ชายไปศึกษาเล่าเรียนกับพระสงฆ์ในวัดแล้วบวชเณร และอุปสมบท หลังจากนั้นสึกออกมาทำมาหากิน  หรือ รับราชการ หรือบางคนอาจไม่สึกโดยศึกษาเล่าเรียนทางธรรมต่อไป จากจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในรัชกาลที่ ๕ กล่าวว่า มิสเตอร์เลนเซน ถือหนังสือจากหลวงทวีปสยามกิจมา ว่าตนจะขอจัดตั้งโรงเรียนขึ้นในเมืองภูเก็ต พระยาภูเก็ตโลหเกษตรารักษ์ (ทัด รัตนดิลก ณ ภูเก็ต) เห็นว่ายังไม่เคยมีใครจัดตั้งขึ้นในที่นี้ จึงมีใบบอกเข้ามายังกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดให้อนุญาตจัดตั้ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอนุญาตให้จัดตั้งได้ แต่ห้ามบาทหลวงตั้งเป็นโรงสอนศาสนา

นอกจากนี้ยังได้จัดสร้างโรงเรียนจีนขึ้นหลายโรง เช่นโรงเรียนส่องเต็ก โรงเรียนฮั่วบุ๋น ในสมัยพระยารัษฎานุประดิษฐ์ได้จัดตั้งโรงเรียนจีน เป็นโรงเรียนราษฎรครั้งแรกที่ภูเก็ตเพื่อให้ลูกหลานชาวจีนที่เข้ามาทำเหมืองแร่และค้าขายได้ศึกษาเล่าเรียน

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสภูเก็ต เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐ ตรัสเกี่ยวกับโรงเรียนไว้ว่า “โรงเรียนใหญ่ๆ ที่กำลังสร้างอยู่ ๒๑ โรง คือโรงเรียนสำหรับมณฑลโรงหนึ่ง โรงเรียนผู้หญิงโรงหนึ่ง เรื่องโรงเรียนผู้หญิงเมื่อแรกสร้าง ราษฎรลือว่าจะบังคับให้ผู้หญิง เข้าโรงเรียนเพื่อจะเอาไปเป็นทหาร” นอกจากนี้ยังได้เสด็จ ไปเปิดโรงเรียนชั้นประถมตั้งอยู่ในเขต         วัดมงคลนิมิตร พระราชทานนามว่า “โรงเรียนปลูกปัญญา” โรงเรียนสำหรับมณฑลนั้นได้จัดสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ ชื่อโรงเรียนวรสิทธิ์ ซึ่งสร้างโรงเรียนแรกสำหรับมณฑลฝั่งตะวันตก โดยสร้างในบริเวณวัดมงคลนิมิตร เมื่ออาคารชำรุด พระพิทักษชินประชา (ตันหม่าเสียง ตันฑวนิช) ได้สร้างให้ใหม่ และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนตัณฑวานิช (ปัจจุบันคือโรงเรียนอาชีวศึกษา – วิทยาลัยอาชีวศึกษา) เมื่อได้สร้างโรงเรียนปลูกปัญญาขึ้นมาแล้ว ได้ย้ายนักเรียนไปยังโรงเรียนใหม่ส่วนโรงเรียนตัณฑวนิชรับเฉพาะนักเรียนสตรี

ใน พ.ศ. ๒๔๕๒ พระยารัษฎานุประดิษฐฯได้สร้าง “โรงเรียนตัวอย่างมณฑลภูเก็ต” และในปีพ.ศ. ๒๔๕๖ ได้เปิดโรงเรียนฝึกหัดครูประจำมณฑลขึ้นในโรงเรียนนี้ ถึงพ.ศ. ๒๔๖๐ ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนตัวอย่างมณฑลภูเก็ต เป็นโรงเรียนประจำมณฑลภูเก็ต และได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยในเวลาต่อมา

 

:     สมบูรณ์ แก่นตะเคียน       ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๕๒

 

       

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง