Bookmark and Share Add to Favorites  
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  ความเร็วลมทั่วโลก
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

มณฑลภูเก็ต

 

        แต่ เดิมภูเก็ตซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านท่าเรือ เป็นเมืองขึ้นตรงต่อเมืองถลาง และเมืองถลางขึ้นตรงต่อเมืองตะกั่วทุ่ง เมืองตะกั่วทุ่งขึ้นตรงต่อเมืองนครศรีธรรมราช ในสมัยกรุงสุโขทัย เมืองนครศรีธรรมราชเป็นเมืองท้าวพระยามหานคร ในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ยังรุ่งเรือง และเป็นหัวเมืองเอกในสมัยต่อมา

 

       ในสมัยกรุศรีอยุธยาเข้าใจว่า “เมืองถลางบางคลี” เป็นหัวเมืองที่สำคัญ มีเมืองชายฝั่งทะเลฝั่งทะเลตะวันตกขึ้นตรงต่อเมืองนี้ ในสมัยกรุงธนบุรีและต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เมืองถลางเป็นเมืองขึ้นตรงต่อ “เมืองตะกั่วทุ่งบางคลี” ผู้สำเร็จราชการหัวเมืองฝั่งทะเลด้านตะวันตกเข้าใจว่าตั้งเมืองอยู่ที่เมือง ตะกั่วทุ่ง ในสมัยราชการที่ ๑ โปรดให้เจ้าพระยาสุรินทราชา เป็นผู้สำเร็จราชการหัวเมืองทั้ง ๘ คือ เมืองถลาง เมืองภูเก็ต เมืองตะกั่วป่า เมืองตะกั่วทุ่ง เมืองพังงา เมืองก็รา เมืองคุรา เมืองคุรอด

 

หัวเมืองฝ่ายทะเลตะวันตก ก็คงจะมีผู้สำเร็จราชการมาตั้งแต่นั้นจนถึงรัชกาลที่ ๕ โปรดฯให้จัดมณฑลขึ้น มีข้าหลวงเทศาภิบาลเป็นผู้สำเร็จราชการมณฑล ขึ้นตรงต่อกระทรวงมหาดไทย ต่อมาถึงรัชกาลที่ ๖ โปรดฯให้เป็นข้าราชการสังกัดในพระราชสำนัก ขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์ซึ่งอยู่ในฐานะคล้ายนายกรัฐมนตรี  และเพื่อให้มั่นในคติที่ว่า ข้าหลวงเทศาภิบาลเป็นตัวแทนของข้าราชการแผ่นดินทั่วไปมิใช่กระทรวงใดกระทรวง หนึ่งโดยเฉพาะ และฐานะหน้าที่ของมณฑลก็คล้าย ๆกับสาขาที่สองซึ่งเป็นตัวแทนของกระทรวงต่าง ๆ  

สำหรับ มณฑลภูเก็ตก่อน พ.ศ. ๒๓๓๕ เรียกว่า มณฑลฝ่ายทะเลตะวันตก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ในการ เก็บเงินแผ่นดิน ในตอนที่เปลี่ยนจากหัวเมืองฝ่ายทะเลตะวันตกเป็นมณฑลนั้น มีพระยาทิพย์โกษา (หมาโต โชติกะเสถียร) เป็นข้าหลวงเทศาภิบาลผู้สำเร็จราชการมณฑล ตั้งที่ทำการอยู่ที่เมืองภูเก็ต สมัยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยอยู่นั้น ได้แก้ไขจัดระเบียบมณฑลฝ่ายทะเลตะวันตกในปี พ.ศ. ๒๔๓๘ คือมณฑลภูเก็ตให้เข้ารูปเข้ารอย มณฑลนี้ประกอบด้วยเมืองต่างๆ ๗ เมืองด้วยกัน คือเมืองภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล ตะกั่วป่า พังงา และระนอง สำหรับตำแหน่งข้าหลวง เทศาภิบาลนั้น ได้เปลี่ยนเป็นสมุหเทศาภิบาลในรัชกาลที่ ๖ และตำแหน่งนี้ได้ยุบเลิกไปเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖ ส่วนเมืองภูเก็ตก็ยังมีผู้ว่าราชการภูเก็ตเป็นเจ้าเมือง

 

:    สมบูรณ์ แก่นตะเคียน      ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๕๒

 

 

 

 

       

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  สยามสปอร์ต
  เจาะลึกระบบสุขภาพ
  THE STANDARD
  the MATTER
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  ข่าวช่อง3
  เรียงเบอร์
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  ข่าวภูเก็ต
  theThaiger
  Phuket Wan
  ข่าวภูเก็ตออนไลน์
  เสียงใต้รายวัน
หางานทำที่ภูเก็ต
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  ซินหัวไทย
  BBC news / ไทย
  NIKKEI ASIA
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar - now
  The Irrawaddy
  Thanh Nien News
  Hanoitimes
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  สถิติโลก
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง