Bookmark and Share Add to Favorites  
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยา...ฝั่งตะวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
แผนที่จังหวัดภูเก็ต
  แผนที่ดาวเทียม
  แผนที่ภูเก็ตแสดงระดับน้ำทะเล
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  หอสมุดแห่งชาติ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
  หนังสืองานศพ
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

ผู้จัดทำ

 

เว็บไซต์  ภูเก็ตสารสนเทศ เป็นเว็บไซต์ ของ  ผศ. สมบูรณ์ แก่นตะเคียน

 ไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

ราชการ องค์การ มูลนิธิ สมาคม ชมรม ใดๆ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับจังหวัดภูเก็ต

๒.  เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาด้านภูเก็ตศึกษา

๓.  เพื่อเป็นวิทยาทาน

งบประมาณ

หน่วยงานใดต้องการสนับสนุนงบประมาณ

สองเว็บนี้  :

www.phuketcity.info

www.somboon.info

 

 ติดต่อโดยตรงกับ

 

ผศ.สมบูรณ์ แก่นตะเคียน

somboonkant@yahoo.com

s.kantakian@gmail.com

 ค่าโดเมนเนมและเว็บโฮสติ้ง  สองปี  3800  บาท

 

 เว็บหมดอายุ

 

วันที่  24 สิงหาคม  2556  ถึง 24 สิงหาคม 2558 

ผู้จัดทำ

ผศ.สมบูรณ์ แก่นตะเคียน

นายคณาธิศ พหุพันธ์

อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์

 

ถ่ายภาพประกอบเรื่อง  :

ผศ. สมบูรณ์ แก่นตะเคียน

 * * * * * *

www.phuketcity.info

ภูเก็ตสารสนเทศ


เริ่มเปิดใช้ให้บริการเมื่อวันที่  28  สิงหาคม  พ.ศ. 2551  เวลา  15.37.18  น.

****

 

 

 

 

หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง