Bookmark and Share Add to Favorites  
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยา...ฝั่งตะวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
  ทำเนียบสายตระกูล ณ ระนอง
แผนที่จังหวัดภูเก็ต
  แผนที่ดาวเทียม
  แผนที่ภูเก็ตแสดงระดับน้ำทะเล
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  หอสมุดแห่งชาติ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
  หนังสืองานศพ
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

พระพุทธเสลเจดีย์

 

 

        พระพุทธเสลเจดีย์ หรือที่เราเรียกกันว่า พระสุทธเสลเจดีย์นั้น เป็นเจดีย์ศิลาบริเวณวัดพระแก้ว หรือวิหารน้อย บนพระนครคีรี เจดีย์ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของวัดพระแก้ว

         ในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯให้สร้างพระที่นั่งบนพระนครคีรีอยู่นั้น ได้เสด็จไปทอดพระเนตรเนินเขาด้านทิศตะวันออก บริเวณนั้นมีเจดีย์โบราณองค์เล็กก่ออิฐถือปูนและชำรุดอยู่ ทรงพระราชดำหริว่า น่าจะได้สร้างพระเจดีย์ ณ ที่แห่งนั้นให้ถาวรสวยงาม ก็จะเป็นการดีไม่น้อย

        เมื่อเสด็จกลับกรุงเทพมหานครแล้ว โปรดฯให้พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นราชสีหวิกรม ผู้กำกับกรมศิลาและกรมช่างสิบหมู่ ให้ร่างรูปพระเจดีย์เก่าที่ปรากฏทางภาคเหนือและกรุงศรีอยุธยา ตลอดจนที่อื่นที่มีอยู่  เมื่อร่างรูปเสร็จแล้ว โปรดให้จ้างช่างจีนทำที่เกาะสีชัง

        ตามรูปแบบที่ร่างนั้น สูง ๕ วา ฐานกว้าง ๒ วา ส่วนกลมรอบองค์เจดีย์ ๖ วา ศิลาหนา ๑๕ นิ้ว โดยสกัดเป็นชิ้นๆ แล้วประกอบเป็นรูปเจดีย์ ณ ที่นั้น เสร็จแล้วให้ถอดออกลงเรือจากเกาะสีชัง นำมาประกอบบนบนฐานเจดีย์เก่าองค์เล็กนั้น การทำครั้งนั้น ทรงจ้างช่างจีนผู้นั้นด้วยพระราชทรัพย์จำนวน ๓๐ ชั่ง

        เมื่อประกอบองค์พระเจดีย์เสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรดฯให้รอเพื่อบรรจุพระบรมธาตุ ด้วเหตุที่พระวิหารน้อยและพระปรางค์แดงยังสร้างไม่เสร็จ

        เมื่อสร้างพระวิหารน้อยและพระปรางค์แดงเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงโปรดฯให้มีการบรรจุพระธาตุจำนวน ๗ องค์ เมื่อพ.ศ. ๒๔๐๕ พร้อมกับการจัดให้มีการสมโภชรวม ๓ วัน ๔ คืน งานสมโภชครั้งนั้นมีการละเล่นต่างๆ คือ โขน หุ่น ละคร หนังตะลุง จุดดอกไม้ไฟ เป็นต้น ส่วนกิจกรรมตอนเช้านิมนต์พระสงฆ์บิณฑบาตวันละ ๒๐ รูป ในตอนเย็นนิมนต์พระสงฆ์สวดพระปริตร

        บริเวณพระเจดีย์มีการประดับธงฉัตร ตามประทีปโคมไฟ ใหญ่น้อยอย่างสวยงาม นอกจากนี้จัดให้มีเครื่องประโคมแตรสังข์ พิณพาทย์ ตลอดทั้งสามวันสี่คืน แล้วทรงโปรยทานแก่ราษฎรเป็นจำนวนมาก

        ฝ่ายพิธีการได้ประกาสเทวดาวันเจริญพระพุทธมนต์ บรรจุพระบรมธาตุในพระเจดีย์ ความตอนหนึ่งว่า

"...เพื่อจะได้เป็นอุดมปูชนียสถานที่ไหว้นมัสการของเทพยดา มนุษย์ ประชาชนชาวบ้านชาวเมืองที่นับถือพระพุทธศาสนา แลเปนที่เจริญตาแก่ชนนานาประเทศ ที่ซึ่งจะมาเที่ยวดูที่ต่างๆ จนถึงที่นี้ จะได้เปนวัตถุสถานที่ประกาศ พระพุทธคุณ พระบรมราชเกียรติยศ สืบไปภายหน้า..."

        พระเจดีย์ศิลาองค์นี้ เดิมพระองค์ทรงเรียกว่า "เจดีย์ศิลาเพชรภูมิไพโรจน" แต่เมื่อสร้างเสร็จแล้ว ได้พระราชทานนามใหม่ว่า  "พระพุทธเสลเจดีย์"  คำว่า "เส-ละ" หมายถึง ศิลา

        ต่อมาภายหลังมีคนเรียกกันว่า "พระสุทธเสลเจดีย์" ใครเป็นคนเปลี่ยนชื่อเรียก ยังหาข้อมูลไม่ได้

***

 

ผศ. สมบูรณ์ แก่นตะเคียน  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๐

 

*** 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
  อบต.สาคู
  อบต.เกาะแก้ว
  ขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  โรงพยาบาลถลาง
  โรงพยาบาลสิริโรจน์
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
เที่ยวภูเก็ต
  ภูเก็ตท่องเที่ยว
  แอร์เอเชีย
  บางกอกแอร์
  การบินไทย
  นกแอร์
  โอเรียนท์ไทย
แลกเปลี่ยนเงินตราและหุ้น
  ทองคำวันนี้
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  ตลาดหลักทรัพย์-หุ้น
  ตลาดหุ้น
กรมการกงสุลและสถานกงสุลในภูเก็ต
  กรมการกงสุล
  สถานกงสุลเดนมาร์ก ภูเก็ต
  สถานกงสุลเยอรมัน ภูเก็ต
  สถานกงสุลรัสเซัย ภูเก็ต
  สถานกงสุลฟีนแลนด์ ภูเก็ต
หนังสือพิมพ์
  มติชน
  ข่าวสด
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  voice tv
  สำนักข่าวอิศรา
  ผู้จัดการ
  แนวหน้า
  ไทยโพสต์
  บ้านเมือง
  โพสต์ทูเดย์
  คมชัดลึก
  สยามสปอร์ต
  มุสลิมไทยโพสต์
  สยามธุรกิจ
  มติชนสุดสัปดาห์
  ไทยทริบูน Thai Tribune
  Bangkok Post
  อาเซียนว็อตช์ aseanwatch
หนังสือพิมพ์เพื่อนบ้าน
  Vientianemai
  Pasaxon
  The Phnom Penh Post
  The Myanmar Times
  Myammar
  The Irrawaddy
  Hanoitimes
  Thanh Nien News
  malaysiakini
  The StraitsTimes
  New Straits Times
  Tha Jakatar Post
  The Jakarta Globe
  Inside Indonesia
  The Manila Times
  Phillippine Daily Inquirer
  Phillippine Times
หางานทำที่ภูเก็ต
  หางานในภูเก็ต Phuketall Jobs
  ศูนย์รวมงานจังหวัดภูเก็ต
  สมัครงานที่ภูเก็ต
  หางานทำที่จังหวัดภูเก็ต
มูลนิธิ สมาคม
  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
  มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต
เรื่องน่าสนใจ
  เวลาทั่วโลก
  รหัสไปรษณีย์ไทย
  การหาระยะทางจากเมืองสู่เมือง
มุมนักเสี่ยงโชค
  ธ.ก.ส.
  ตรวจสลากออมสิน
  ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
  MTHAI - ตรวจหวยย้อนหลัง