Bookmark and Share Add to Favorites  
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยา...ฝั่งตะวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
แผนที่จังหวัดภูเก็ต
  แผนที่ดาวเทียม
  แผนที่ภูเก็ตแสดงระดับน้ำทะเล
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  หอสมุดแห่งชาติ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
  หนังสืองานศพ
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

อาคารบุญพัฒน์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๖๔

 

 

 

อาคารบุญพัฒน์

หลวงบุญพัฒน์พานิช (เซ่งติ๋ว แซ่ลิ่ม - บุญห่อ)

***

 

 

 

 

 

โครงการบูรณะตึกบุญพัฒน์

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

***

สภาวัฒนธรรมตำบลตลาดใหญ่ จังหวัดภูเก็ต

ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต

สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครภูเก็ต

และโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

 

 ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคเงินสมทบทุนบูรณะตึกบุญพัฒน์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

 


ตึกบุญพัฒน์ อาคารแบบสถาปัตยกรรมชิโนยูโรเปียนที่สร้างสมัยรัชกาลที่ ๖ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๖๔ เป็นอาคารชั้นเดียว ๓ ห้อง กว้าง ๒๑ ฟุต ยาว ๔๖ ฟุต ครึ่งปูนครึ่งไม้ มีมุขหน้า เครื่องบนไม้กระยาเลย พื้นปูไม้ตะบูนและหินอ่อน บริจาคโดยหลวงบุญพัฒน์พานิช (ลิ่มเซ่งติ๋ว บุญห่อ) เพื่อที่สร้างอาคารห้องพักผู้ป่วยใน ปัจจุบันมีอายุ ๙๗ ปี สิ้นค่าการก่อสร้าง ๔,๕๐๐ บาท และค่าอุปกรณ์การแพทย์สำหรับห้องพักผู้ป่วย ๑,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ บาท

 

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ตึกบุญพัฒน์ ได้ถูกคัดค้านจากภาคประชาชนในการที่จะรื้อถอนตึกบุญพัฒนาเพื่อสร้างตึกผู้ป่วยในขนาด ๒๙๘ เตียง

 

แม้ว่ากรมศิลปากรยังไม่ได้ประกาศขึ้นทะเบียนตึกบุญพัฒน์ แต่จากรูปแบบของสถาปัตยกรรมและประวัติการก่อสร้าง อาคารดังกล่าวเป็นโบราณสถานในตัวของอาคารเอง เข้าหลักเกณฑ์ตาม พ.ร.บ.โบราณสถานฯ มาตรา ๔ ซึ่งกรมศิลปากรจะได้เร่งรัดประกาศขึ้นทะเบียนในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

 

ภายหลังการบูรณะตึกบุญพัฒน์ในครั้งนี้

จะได้ใช้ประโยชน์เป็นตึกตรวจโรคผู้ป่วยทางจิตเวช

โดยสามารถบริจาคผ่าน บัญชีหมายเลข ๘๐๕-๐-๘๘๙๙๑-๒

ชื่อบัญชี เงินบริจาคเพื่อบูรณะอาคารบุญพัฒน์ ธนาคารกรุงไทย สาขาภูเก็ต

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

 

****

 ข่าวที่เกี่ยวข้อง