Bookmark and Share Add to Favorites  
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยา...ฝั่งตะวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
แผนที่จังหวัดภูเก็ต
  แผนที่ดาวเทียม
  แผนที่ภูเก็ตแสดงระดับน้ำทะเล
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  หอสมุดแห่งชาติ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
  หนังสืองานศพ
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

ถนนเทพกระษัตรี

 

 

 

ท้าวเทพกระษัตรี ( จัน )

 

ถนนเทพกระษัตรี

        พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่ครั้งยังทรงดำรงพระอริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ได้เสด็จประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้ ได้เสด็จเปิดถนน เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๒ ความตอนหนึ่งว่า “...หม่อมเจ้าประดิพัทธ์ได้อ่านรายงานการสร้างถนนสายนี้ แล้วกราบบังคมทูลเชิญเสด็จทรงเปิดถนน มีพระราชดำรัสตอบพระราชทานนามถนนว่า “ถนนเทพกษัตรีย์” ตามนามท้าวเทพกษัตรีย์ที่ได้ต่อสู้กับพม่าป้องกันเมืองถลางไว้ได้ มีนามปรากฏอยู่ในพระราชพงศาวดาร ...” สถานที่ทรงเปิดตรงหัวถนนอยู่ที่ริมโรงพยาบาลมณฑล ขณะนั้นตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับวัดโฆษิตวิหาร ปัจจุบันหัวถนนอยู่ที่สี่แยกแถวน้ำถนนถลางกับหัวถนนภูเก็ต ถนนเทพกระษัตรีพาดผ่านบ้านกูกู บ้านเกาะแก้ว บ้านสะปำ บ้านท่าเรือ บ้านพอน ตลาดบ้านเคียน อำเภอถลาง บ้านเมืองใหม่ บ้านท่ามะพร้าว บ้านไม้ขาว จดท่าฉัตรไชย สะพานสารสิน สะพานเทพกระษัตรี สะพานศรีสุนทร

 

:  สมบูรณ์ แก่นตะเคียน   ๑๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๗

 

s.kantakian@gmail.com

***

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน
หน่วยงานของรัฐ
  สกสค. ภูเก็ต
  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
  อบจ. ภูเก็ต
  สนง.เขตการศึกษาภูเก็ต
  เทศบาลนครภูเก็ต
  เทศบาลเมืองกะทู้
  เทศบาลเมืองป่าตอง
  เทศบาลตำบลวิชิต
  เทศบาลตำบลรัษฎา
  เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
  เทศบาลตำบลฉลอง
  เทศบาลตำบลศรีสุนทร