Bookmark and Share Add to Favorites  
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยา...ฝั่งตะวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
แผนที่จังหวัดภูเก็ต
  แผนที่ดาวเทียม
  แผนที่ภูเก็ตแสดงระดับน้ำทะเล
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  หอสมุดแห่งชาติ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
  หนังสืองานศพ
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

หลวงอำนาจนรารักษ์ (ยกกวด ตัณฑเวช)

 

หลวงอำนาจนรารักษ์  (ตันกวด  ตันฑเวทย์ หรือ ตัณฑเวช)

 

หลวงอำนาจนรารักษ์  (ตันควด  ตันฑเวทย์ หรือ ตัณฑเวช)  เป็นบุคคลสำคัญของจังหวัดภูเก็ต  ด้วยเป็นผู้ทำให้เกิดประเพณีกินผักหรือประเพณีกินเจที่สมบูรณ์แบบขึ้นในจังหวัดนี้  และประเพณีนี้ได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  ตลอดจนผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง  ทั้งที่เป็นคนจีนและคนไทยต่างก็เข้าร่วมในประเพณีนี้เพิ่มจำนวนมากขึ้นๆ ทุกปี  จนกลายเป็นประเพณีที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ตในปัจจุบัน

 

หลวงอำนาจนรารักษ์เดิมชื่อนายควด หรือยกกวด แซ่ตัน เรียกเป็นตันควด  หรือ ตันยกกวด  ถือกำเนิดที่ตำบลหล่วนแจ้  อำเภอตั้งฮั่ว  จังหวัดจ่วนจิ้ว  มณฑลฮกเกี้ยน  ประเทศจีน  เมื่อวันขึ้น    ค่ำ  เดือน  ๑๒  ปีจอ  พ.ศ.๒๓๙๑ ตรงกับรัชกาลฮ่องเต้เต้ากวง แห่งราชวงศ์ชิง ได้รับการศึกษาพออ่านออกเขียนได้

อาชีพเดิมของหลวงอำนาจนรารักษ์ ทำไร่ทำนาอยู่ที่บ้านเกิดในประเทศจีนจนกระทั่งอายุบรรลุนิติภาวะแล้วจึงแต่งงานและได้บุตรเป็นหญิง    คน  ในที่สุดภรรยาถึงแก่กรรม  ท่านจึงได้ลงเรือจากประเทศจีนมาประเทศไทย  ตอนนั้นอายุได้ประมาณ  ๒๓  ปี  มาอยู่ที่ตำบลกะทู้  อำเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต

เมื่อนายตันควดมาอยู่ที่ตำบลกะทู้ครั้งแรก  มีอาชีพในการทำเหมืองแล่น  ซึ่งเป็นเหมืองที่เคลื่อนที่อาศัยน้ำตามธรรมชาติ  มีกำไรพอสมควร  ต่อมาก็ได้แต่งงานใหม่กับนางสาวยกเหลียน  ซึ่งเป็นคนจีนที่เกิดในประเทศไทย  ต่อมาอีกได้เปลี่ยนกรรมวิธีการทำเหมืองจากเหมืองแล่นมาเป็นเหมืองหาบ  ทำให้มีกำไรมากขึ้นมีคนงานเป็นร้อยๆคน  ฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นเรื่อยๆ  จนกระทั่งเป็นคนร่ำรวยคนหนึ่ง

ในสมัยพระบาทสมเด็จฯพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้จัดให้มีการปกครองโดยมีกำนันประจำตำบลขึ้น  นายตันควดหรือตันยกกวดในฐานะที่เป็นคนมีฐานะดี และมีคนงานในเหมืองเป็นจำนวนมากประกอบกับเป็นคนเคร่งครัดในศาสนามีศีลธรรม  มีความยุติธรรม  มีคุณธรรมประจำใจ  เป็นที่นับหน้าถือตาของคนในตำบลกะทู้และจังหวัดภูเก็ต  จึงได้รับการแต่งตั้งเป็นกำนันตำบลกะทู้  และเป็นกรมการเมืองภูเก็ตในเวลาต่อมา

ครั้งหนึ่ง  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมณฑลภูเก็ตกำนันตันกวดซึ่งมีตำแหน่งเป็นกรมการเมือง ได้เป็นผู้ถวายการต้อนรับในอำเภอกะทู้  โดยเฉพาะบริเวณน้ำตกกะทู้  มีการประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการรับเสด็จเป็นอย่างดี  เช่น  จาน  ชาม  ช้อน  ส้อม  หม้ออุ่นข้าว