Bookmark and Share Add to Favorites  
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยา...ฝั่งตะวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
แผนที่จังหวัดภูเก็ต
  แผนที่ดาวเทียม
  แผนที่ภูเก็ตแสดงระดับน้ำทะเล
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  หอสมุดแห่งชาติ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
  หนังสืองานศพ
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

พระยาณรงค์เรืองฤทธิ์ประสิทธิสงคราม ( เริก จันทโรจวงศ์ )

 

 

 

       พระยาถลาง ( เริกหรือฤกษ์ จันทโรจวงศ์ ) หรือพระยาณรงค์เรืองฤทธิ์ประสิทธิสงคราม นิคมคามสยามบริรักษ์พิทักษ์ภักดี เป็นผู้สำเร็จราชการเมืองถลาง ตั้งแต่พ.ศ. ๒๓๘๐ – ๒๓๙๑

        พระยาถลางเริก เป็นบุตรของเจ้าพระยาสุรินทราชา ( จันทร์ จันทโรจวงศ์ ) ผู้สำเร็จราชการหัวเมืองฝั่งทะเลตะวันตก ๘ เมือง ตั้งแต่พ.ศ. ๒๓๒๗ สมัยรัชกาลที่ ๑ เจ้าพระยาสุรินทราชาเดิมเป็นมหาดเล็ก นายฤทธิ์นายเวรสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกษ แล้วรับราชการในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เป็น พระยาราชวังเมืองในกรมช้าง แล้วเป็นพระยาสุรินทราชา โปรดฯให้ไปเป็นผู้สำเร็จราชการ ๘ หัวเมืองฝั่งตะวันตก จึงย้ายครอบครัวลงมาเมืองถลาง และเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น เจ้าพระยาสุรินทราชา

        ส่วนนายเริกบุตรชาย ยังคงรับราชการที่เมืองหลวงเป็น มหาดเล็ก ในตำแหน่ง นายเวร บรรดาศักดิ์เป็น นายฤทธิ์ ( นายศักดิ์ นายสิทธิ์ นายฤทธิ์ นายเดช มีศักดินา ๘๐๐ มีหัวหมื่นเป็นหัวหน้า คือ จมื่นสรรเพชรภักดี จมื่นศรีเสาวรักษ์ จมื่นเสมอใจราช จมื่นไวยวรนาถ ) ส่วนนายฤทธิ์ (เริก) เป็นนายเวรขวา มีจมื่นไวยวรนาถเป็นหัวหมื่น

        จนถึง พ.ศ. ๒๓๕๔ เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หลวงยกกระบัตรเมืองตะกั่วทุ่ง ( เจิม รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ) เป็น พระวิเชียรภักดี ผู้ว่าราชการเมืองถลาง แต่ขณะนั้นผู้ช่วยราชการเมืองถลาง คือ หลวงวิชิตภักดี ว่างอยู่ด้วยย้ายไปเป็น หลวงพรหมภักดีสัสดีแล้ว พระวิเชียรภักดีจึงขอพระราชทานเอา นายฤทธิ์มหาดเล็กนายเวร ( เริก) ให้มาเป็น หลวงวิชิตภักดี แทน

        จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายฤทธิ์นายเวร บุตรเจ้าพระยาสุรินทราชา ( จันทร์ ) เป็น หลวงวิชิตภักดี ( เริก ) ผู้ช่วยราชการเมืองถลาง ให้คุมเลก เจ้าพระยาสุรินทราชา เมื่อวันศุกร์ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๙ ปีมะแม จ.ศ. ๑๑๗๓ ตรีศก พ.ศ. ๒๓๕๔

        เหตุที่พระวิเชียรภักดี เจาะจงเอานายฤทธิ์นายเวร(เริก) มาเป็นผู้ช่วย เพราะเจ้าพระยาสุรินทราชากับครอบครัวของนายเจิมคุ้นเคยกันมาก่อน บิดานายเจิมเป็นขุนล่าม หรือ ขุนวรวาที ( ดีลีด ) ต่อมาได้เป็น หลวงวรวาที ( ดีลีด ) ล่ามฝ่ายกปิตัน ที่เมืองถลาง สมัยท้าวเทพกระษัตรีและพระยาถลางเทียน บุตรชายคนหนึ่งของขุนวรวาที คือ นายเจิม พระตะกั่วทุ่งได้ขอไปเป็นบุตรบุญธรรม รับราชการจนได้เป็นหลวงยกกระบัตรดังกล่าวแล้ว

        ฝ่ายหลวงวิเชียรภักดี ผู้ช่วยราชการเมืองถลาง เมื่อเดินทางมาถึงเมืองถลางแล้ว พระถลาง ( เจิม ) จึงได้มอบหมายงานให้รับผิดชอบอีกงานหนึ่งคือ ให้ไปเป็นผู้กำกับภาษีที่เมืองภูเก็ตท่าเรือ ตำบลทุ่งคา ตำบลเก็ตโฮ่ และตำบลอื่นที่ขึ้นกับเมืองภูเก็ต แต่เห็นว่าเมืองภูเก็ตท่าเรือเสื่อมโทรมถูกทำลายสิ้น คงจะยกไปตั้งเก็บภาษีดีบุกที่ตำบลเก็ตโฮ่ เพราะเป็นชุมชนที่มีผู้คนหนาแน่น ด้วยการทำดีบุก

        เมื่อพระถลางสร้างเมืองถลางขึ้นใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เป็น พระยาณรงค์เรืองฤทธิ์ประสิทธิสงคราม นิคมคาม