Bookmark and Share Add to Favorites  
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยา...ฝั่งตะวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
แผนที่จังหวัดภูเก็ต
  แผนที่ดาวเทียม
  แผนที่ภูเก็ตแสดงระดับน้ำทะเล
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  หอสมุดแห่งชาติ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
  หนังสืองานศพ
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

ท้าวเทพกระษัตรี (จัน )

 

 

ท้าวเทพกระษัตรี ( จัน )

       

 

        ท้าวเทพกระษัตรี หรือท่านผู้หญิงจัน หรือ คุณหญิงจัน ภรรยาเจ้าเมืองถลาง ผู้มีความเป็นผู้นำสูง มีความสามารถทั้งการปกครอง การเมือง การบ้าน การสู้รบกับพม่าข้าศึกจนได้รับชัยชนะ เป็นผู้หญิงแกร่งท่านหนึ่ง ดังคำกล่าวที่ว่า “เปลก็ไกวดาบก็แกว่งแข็งหรือไม่” เพราะท่านมีบุตรธิดาถึง ๗ คน ท้าวเทพกระษัตรีจึงเป็นวีรสตรีไทยคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงเกียรติคุณ ที่บรรดาลูกหลานไทยให้ความเคารพนับถือท่าน  ที่ได้รักษาเกาะถลางอันเป็นแผ่นดินสยามไว้ให้ลูกหลานได้อยู่ดีมีสุขจนทุกวันนี้

        คุณหญิงจันกำเนิดในครอบครัวขุนนาง จึงมีสิ่งแวดล้อมที่ทำให้ได้พัฒนาชีวิตให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม และสถานการณ์บ้านเมืองในสมัยนั้นได้ดี บิดาของคุณหญิงจันคือ พระ