Bookmark and Share Add to Favorites  
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา
ภูมิอากาศจังหวัดภูเก็ต
  สภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต
  Phuket Weather Today
  10 Day Weather Forcast for Phuket
  สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตัวันตก
  ศูนย์อุตุนิยมวิทยา...ฝั่งตะวันตก
  การเปลี่ยนองศา
แผ่นดินไหวและสึนามิ
  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  เรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิ
  คลื่นยักษ์สึนามิถล่มภูเก็ต - You Tube
  แผ่นดินไหวทั่วโลก (USGS)
รวมเรื่องภูเก็ต
  PHUKET HERITAGE
แผนที่จังหวัดภูเก็ต
  แผนที่ดาวเทียม
  แผนที่ภูเก็ตแสดงระดับน้ำทะเล
สถาบันอุดมศึกษาในภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต
โรงเรียนในภูเก็ต
  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
  โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร
  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
  โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง
  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
บริการวิชาการ
  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
  สนง.วัฒนธรรมภูเก็ต
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ภูเก็ต
ค้นข้อมูลจากหอสมุด
  Library of Congress
  The British Library
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  หอสมุดแห่งชาติ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
  หนังสืองานศพ
ค้นเอกสาร
  พระราชบัญญัติ
  ราชกิจจานุเบกษา
สถาบันศาสนา
  @ สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต
  @ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
เว็บเครือข่าย
  สมบูรณ์อินโฟ
  ตระกูลแซ่หลิน
  สมบูรณ์แก่นโน้ต
.

 

 

 

 

 

 

หลำห้ายเหลงอ๋อง หรือ หนานไห่หลงหวาง 南海龙王 คลิก

 

 

 บทความใหม่...

 

ธนาคารชาร์เตอร์ด (The Chartered Bank) สาขาภูเก็ต สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๕๐....คลิก


 เมื่อขุนนางจีนสมัยราชวงศ์ชิงรับเสด็จรัชกาลที่๕ ที่ภูเก็ต...คลิก

 

***

ประวัติจังหวัดภูเก็ตสังเขป พ.ศ. ๒๕๕๒ (บทความยังไม่ครบหัวข้อ)

ธรณีสัณฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์
สมัยประวัติศาสตร์
สงครามกับพม่าพ.ศ. ๒๓๒๘ - ๒๓๕๔
ผู้สำเร็จราชการเมืองถลาง
ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ทำเนียบผู้สำเร็จราชการ (ข้าหลวงใหญ่) หัวเมืองฝ่ายทะเลตะวันตก - มณฑลภูเก็ต
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต
สดุดีวีรชนชาวถลาง พ.ศ. ๒๓๕๒
ธนาคารชาร์เตอร์ด (The Chartered Bank) สาขาภูเก็ต
เมื่อขุนนางจีนรับเสด็จที่ภูเก็ต

ภูเก็ตในอดีต ฉบับพิมพ์โรเนียว พ.ศ. ๒๕๒๐

สมัยกรุงสุโขทัย
สมัยกรุงศรีอยุธยา
สมัยกรุงธนบุรี
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
มณฑลภูเก็ต
การพัฒนามณฑลภูเก็ต
ภูเก็ตกับเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สอง
การสำรวจท่าเรือเมืองภูเก็ต
การอาชีพ
การสาธารณสุข
การศาล
การศึกษา
บุคคลสำคัญ
วัดที่สำคัญ
ชื่อเมืองถลางและภูเก็ต
เมืองโตยอง
ชาวเล
ฝรั่งในภูเก็ต
แขกและชนมลายูในภูเก็ต
ชาวจีนในภูเก็ต
อั้งยี่ที่ภูเก็ต

ภูมิศาสตร์สังเขปจังหวัดภูเก็ต ( ยังขาดอีกหลายหัวข้อ )

ที่ตั้ง
อาณาเขต
ภูมิอากาศ
พื้นที่
ลักษณะธรณีสัณฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ประชากร
กลุ่มเชื้อชาติ ( ยังไม่สมบูรณ์ )
รวมข่าวแผ่นดินไหวที่ภูเก็ต